Değerlendirme ve Sınava Hazırlık

MENU

Çeviribilim Yüksek Lisans Programı aday değerlendirme süreci üç aşamada gerçekleştirilir.

I - Başvuruların Değerlendirilmesi
Adayların, Başvuru Koşulları başlığı altında verilen ölçütleri karşılayıp karşılamadıkları değerlendirilir. Başvuru koşullarını karşılayan adaylar Yazılı Bilim Sınavı'na kabul edilirler.

II - Yazılı Bilim Sınavı
Yazılı bilim sınavı, hem uygulamaya hem de adayın alanla ilgili bir konuda tartışma yapmasına yönelik iki aşamalı bir bölümden oluşmaktadır. Adaylara, alanı tanımak ve kuramsal / kavramsal tartışmalara zemin oluşturmak amacıyla bir okuma listesi önerilecektir (Bkz: Ek Okumalar).

III - Mülakat
Yazılı Bilim Sınavının ardından yapılan mülakat, programın öğretim üyeleri tarafından gerçekleştirilmektedir. Değerlendirme süreci sonunda programa girmeye hak kazanan adaylar ilan edilecektir. Başvuru ve seçme süreci sonunda, hiçbir adayın belgeleri ve başvuru ücreti iade edilmez.

Temel Metin

  • Şehnaz Tahir Gürçağlar, Çevirinin ABC'si, Say Yayınları, İstanbul, 2011.

Ek Okumalar