Programın Amacı

MENU

Geçmiş ve güncel sanat bilgileriyle karşılaştırmalı olarak yeni yorumlar yapmak ve özgün yapıt oluşumuna katkı üretmek; 'Resim' alanında akademik ortamda olmak isteyen lisans programı mezunlarına, alanlarıyla ilgili bilgilenme ve gelişme olanağı sunmaktır.

Sağlanması düşünülen bilgilendirme süreci kuramsal ve uygulamalı bir programla yürütülecektir.