Programın Yapısı

MENU

Tezli Yüksek Lisans Programından mezun olabilmek için öğrencilerin tamamlaması gereken toplam kredi sayısı 24’tür. Yüksek Lisans Tezi, gerekli aşamaları başarıyla geçmiş olan öğrencilerin, ilgi duydukları ve bilimsel araştırma yapmak istedikleri alanlar da dikkate alınarak danışmanları ile görüşmelerinin ardından belirlenir ve Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu tarafından atanan danışman gözetiminde yürütülür. Tezli yüksek lisans programı, Yüksek Lisans Tezinde başarı gösterilmesi ile tamamlanır.

Tezsiz Yüksek Lisans Programından mezun olabilmek için tamamlanması gereken toplam kredi sayısı 30 dur. Tezsiz yüksek lisans programı bir Dönem Projesinde başarı gösterilmesi ile tamamlanır.