Gastronomi (İngilizce)

MENU

Program Künyesi

Program Adı: Gastronomi Yüksek Lisans Programı
Program Türü: Tezli – Tezsiz
Program Dili: İngilizce
Program Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi İlkay Gök

Ön Başvuru Süreci: Size özel indirimli program ücreti bilgisini almak, detaylı bilgi edinmek ve arzu ederseniz kayıt işlemlerinin başlayabilmesi için Ön Başvuru Formu'nu doldurmanız yeterlidir.

Ön Başvuru Formu

Programın Amacı

Gastronomi; yemeği temel olarak ele alan, doğa ve beşeri bilimleri kapsayan bir bilim dalıdır. Yenilebilir tüm maddelerin, hijyenik ve sağlıklı olan ama bununla birlikte her zaman bazen sağlıklı olmasından önce azami damak ve göz zevkini amaçlayarak sofraya, yenmeye hazır hale getirilmesine kadar olan süreç gastronominin çalışma konusudur.

Günümüz toplumlarında var olan gastronomiyi anlamak için geçmişte yaşayan medeniyetleri, yaşam şekillerini, bölgenin coğrafik özelliklerini, meydana gelen savaş, açlık kıtlık gibi tüm tarihi olayları, toplumlar arası iletişimi, ticareti, toplumun dini inançlarını, yönetim şekillerini, sanatını, ekonomik gücünü ve yemeği hazırlarken kullanılan gıdaların kimyasal-fiziksel özelliklerini, yemek pişirme tekniklerini, sanatı, servis ve sunum tekniklerini, teknolojik gelişmeleri, genel sağlık bilgisini çok iyi bilmek gerekir. Çünkü gastronominin oluşumu bütünüyle bunların etkisi altındadır.

Gastronominin işlevi; temel ilkelere dayanarak, yiyecek haline dönüştürülebilecek her şeyi arayan, sağlayan ve hazırlayan herkese rehberlik sağlamaktır. Gastronomi; yemeğini hazırlamasında mesleği ne olursa olsun insanın arkasındaki gerçek motivasyon gücüdür.

Gastronomi, hijyenik, iyi düzenlenmiş, hoş ve lezzetli mutfak; yemek düzeni ve sistemi anlamına da gelir. Kısaca gastronomi yeme-içme bilimi ve sanatıdır şeklinde tanımlanabilir ama tam anlamıyla gastronomi; insanın beslenmesiyle ilgili olan her şeyin sistematik olarak incelenmesidir.

Programın İçeriği

Tezli Program, toplam 24 kredilik ders yükü (8 ders) ve kredisiz yüksek lisans tezinden oluşur.

Tezsiz Program, toplam 30 kredilik ders yükü (10 ders) ve kredisiz bitirme projesinden oluşur.

Programın Müfredatı

 • GSTE502Sensory Analysis in Gastronomy
 • GSTE 504Gastronomy in Culture and Art
 • GSTE507Scientific Research Methods and Techniques
 • GSTE 501Science of Gastronomy
 • GSTE 503Gastronomy History Research
 • GSTE 509Food and Beverage Management
 • GSTE 521Science in Bread and Pastry Techniques
 • GSTE 522Gastronomy and Communication
 • GSTE 523Food and Wine Pairing
 • GSTE 524Food Politics
 • GSTE 525Food and Marketing
 • GSTE 526Statistical Analysis
 • GSTE600Graduation Project/GSTE 610Graduation Thesis

Başvuru Belgeleri

 • Lisans Mezuniyet Belgesi (Belgenin aslı, noter onaylı sureti veya E-Devlet sistemi üzerinden alınan mezuniyet belgesi)
 • ALES sınav belgesi (Sadece tezli programlar için-Sözel en az 55 puan)
 • ÖSYM tarafından uygulanan İngilizce yabancı dil sınavlarından (YDS, e-YDS, YÖKDİL, e-YÖKDİL) birinden 100 puan üzerinden en az 55 puan alması
 • Not Çizelgesi (transkript); aslı ya da mezun olunan üniversite onaylı sureti
 • Nüfus Cüzdanı Sureti, Noter Onaylı Suret veya E-Devlet üzerinden alınan belge
 • Erkek Adaylar İçin Askerlik Durum Belgesi
 • 1 adet vesikalık fotoğraf
 • İkametgâh ve Sabıka Kaydı (E-Devlet)
 • Yurtdışındaki Üniversitelerden Mezun Olanlar İçin; Yükseköğretim Kurulundan alınan denklik belgesinin aslı veya onaylı sureti ve/veya Yükseköğretim Kurulu tarafından verilmiş tanınırlık belgesi.
 • T.C. İstanbul Okan Üniversitesi Yüksek Lisans başvuru formunu doldurmak
 • (Asılları ile gelindiği takdirde noter onayına gerek yoktur, tarafımızdan aslı gibidir yapılacaktır.)

Program Ücreti

Size özel indirimli program ücreti bilgisini almak, detaylı bilgi edinmek ve arzu ederseniz kayıt işlemlerinin başlayabilmesi için Ön Başvuru Formu'nu doldurmanız yeterlidir.

Ön Başvuru Formu