Geomatik Mühendisliği

MENU

Program Künyesi

Program Adı: Geomatik Mühendisliği
Program Türü: Tezli – Tezsiz
Program Dili: Türkçe
Program Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Kurt

Ön Başvuru Süreci: Size özel indirimli program ücreti bilgisini almak, detaylı bilgi edinmek ve arzu ederseniz kayıt işlemlerinin başlayabilmesi için Ön Başvuru Formu'nu doldurmanız yeterlidir.

Ön Başvuru Formu

Programın Amacı

Geomatik Mühendisliği Yüksek Lisans programı ile dünyada ortaya çıkan gelişmeler ile yüksek teknolojilerin kullanılmasına vakıf olunan mühendislik projelerini gerçekleştirebilecek insan kaynağı ve araştırma gücü potansiyelleri sağlanacaktır.

Geomatik Mühendisliği Yüksek Lisans programının varlığı, mevcut halde eğitim öğretim yapan Geomatik Mühendisliği Lisans programının kontenjan doluluğunu yükseltecek olup; bölümümüzün lisans programından mezun olan öğrencilerin, kendi üniversitelerinde lisansüstü eğitim alma arzularını da karşılayacaktır.

Programın İçeriği

Tezli Program, toplam 21 kredilik ders yükü (7 ders) ve kredisiz yüksek lisans tezinden oluşur.

Tezsiz Program, toplam 30 kredilik ders yükü (10 ders) ve kredisiz bitirme projesinden oluşur.

Programın Müfredatı

 • GEOM502 Ekolojik Yerleşme
 • GEOM504 Geoteknoloji
 • GEOM505 CBS Uygulamaları
 • GEOM506 Mülkiyet Tarihi
 • GEOM507 Sayısal Görüntü Eşleme
 • GEOM509 Coğrafi Veri Standartları
 • GEOM511 Geoveri Analizi
 • GEOM503 Mühendislik Ölçmeleri
 • GEOM508 Uydu Jeodezisi
 • GEOM510 Geoinformati
 • Tez / Bitirme Projesi

Başvuru Belgeleri

 • Lisans Mezuniyet Belgesi (Belgenin aslı, noter onaylı sureti veya E-Devlet sistemi üzerinden alınan mezuniyet belgesi)
 • ALES sınav belgesi (Sadece tezli programlar için-Sayısal en az 55 puan)
 • Not Çizelgesi (transkript); (aslı, mezun olunan üniversite onaylı veya E-Devlet üzerinden alınan belge)
 • Nüfus Cüzdanı Sureti, Noter Onaylı Suret veya E-Devlet üzerinden alınan belge
 • Erkek Adaylar İçin Askerlik Durum Belgesi
 • 1 adet vesikalık fotoğraf
 • İkametgâh ve Sabıka Kaydı (E-Devlet)
 • Yurtdışındaki Üniversitelerden Mezun Olanlar İçin; Yükseköğretim Kurulundan alınan denklik belgesinin aslı veya onaylı sureti ve/veya Yükseköğretim Kurulu tarafından verilmiş tanınırlık belgesi.
 • T.C. İstanbul Okan Üniversitesi Yüksek Lisans başvuru formunu doldurmak
 • (Asılları ile gelindiği takdirde noter onayına gerek yoktur, tarafımızdan aslı gibidir yapılacaktır.)

Program Ücreti

Size özel indirimli program ücreti bilgisini almak, detaylı bilgi edinmek ve arzu ederseniz kayıt işlemlerinin başlayabilmesi için Ön Başvuru Formu'nu doldurmanız yeterlidir.

Ön Başvuru Formu