İstanbul Okan Üniversitesi

Etik Kurul Üyeleri

MENU

Etik Kurul Üyeleri

Prof. Dr. Mazhar Semih BASKAN Başkan
Prof. Dr. Süleyman Nazif ERİPEK Üye
Prof. Dr. Fatma Çiğdem ÇELİK Üye
Prof. Dr. Ayşe Demet KAYA Üye
Prof. Dr. Tuğrul ERBAYDAR Üye
Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Hale AKSUNA Üye
Dr. Öğr. Üyesi Uğur Tarık ÖZKUT Üye
Dr. Öğr. Üyesi Aylin Seylam KÜŞÜMLER Üye
Dr. Öğr. Üyesi Özlem YAZICI Üye