MENU

Elektronik biliminin gelişmesi görüntü, ses, veri gibi çeşitli bilgilerin yüksek hızda ve kalitede iletilmesine imkân sağlayarak yepyeni haberleşme uygulama alanları yaratmıştır. Günümüzde internet, cep telefonu, radyo ve TV günlük hayatın bir parçası olmuştur. Bu nedenle dünya ülkeleri elektronik ve haberleşme alanlarına önemli ölçüde araştırma ve geliştirme yatırımları yapmaktadır.

Kısıtlı frekans bandından maksimum miktarda bilginin aktarılması amacında olan haberleşme devamlı gelişmekte ve yeni uygulamalarla günlük hayatta daha fazla yer edinmektedir. Haberleşmedeki gelişmeler temel olarak iki ana nedene dayanmaktadır. Birincisi sayısal haberleşme, sensör ağ yapıları, MIMO, GSM sistemleri gibi geliştirilen yeni haberleşme teknolojileridir. Diğer neden ise elektronik teknolojisindeki gelişmelerdir. Yeni tümleşik devre teknolojilerinin ortaya çıkışı daha önceden geliştirilmesi mümkün olmayan haberleşme teknolojilerinin tasarlanmasına ve üretilmesine imkân sağlamıştır. Görüldüğü üzere haberleşme, elektroniğin, analog ve sayısal sinyal işlemenin, enformasyon teorisinin ve modülasyon teorisinin bir arada işlendiği disiplinler arası bir alandır.

Yukarda belirtildiği üzere modern elektronik ve haberleşme teknolojileri üzerine yetkinleşmiş araştırmacı mühendis yetiştirilmesi, ülkemiz için çok büyük bir önem taşımaktadır. Türkiye’deki elektronik ve haberleşme sektörünün ihtiyaçlarını belirlemek için sektörün önde gelen firmalarında çalışan alanlarında tecrübeli mühendislere ve yöneticilere elektronik ve haberleşme alanındaki bir yüksek lisans programından beklentileri belirlemek için anket yapılmıştır. Bu anketin sonuçları İstanbul OKAN Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde açılması planlanan olan 'Advanced Electronics and Communication Technologies' yüksek lisans programının temelini hazırlamıştır. Bu sayede bu programdan mezun olan uzman mühendisler sektörün ihtiyacı olan teknik bilgi birikimli nitelikli insan gücünü sağlayacaktır.

Yüksek Lisans Programımızın Hedefleri;

  • Yüksek Lisans öğrencilerini, akademik ve araştırma kariyerine hazırlayacak bir araştırmacı eğitim programı uygulamak,
  • Ülkemizdeki elektronik ve haberleşme sektörünün ihtiyaç duyduğu alanında uzman mühendis yetiştirmek,
  • Elektronik ve haberleşme alanlarında öncü olmak,
  • Eğitim ve araştırmada yeni fırsatlar yaratmak,
  • Eğitim aldığı alandaki temel sorunlara çözüm arayan, insanlığın bilgi ufkunu genişletecek geleceğin akademisyen altyapısını yaratmak,
  • Açılan yüksek lisans programına ülkenin en iyi öğrencilerini çekmek,
  • Sanayi kuruluşlarındaki tecrübeli mühendisleri bu programla yenilemek,
  • Yüksek Lisans tezleri ve ders projeleri ile sektörün sorunlarının çözümüne katılarak araştırma ve incelemenin önemini vurgulayıcı bir rol üstlenmektir.