Programın Yapısı

MENU

Katılımcılar program süresince okul öncesi eğitimi alanında güncel yaklaşım ve uygulamaları derinlemesine inceleyerek, bu alandaki uygulamaları analiz etme ve eğitim sistemine ve kurumlarına uyarlayabilecek fırsatlar elde edeceklerdir. Bunun için programın kadrosu Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinde okul öncesi öğretmenliği alanında isim yapmış deneyimli akademisyenlerden seçilmiştir. Program 21 kredilik ders ile bir yüksek lisans tezinden oluşmaktadır. Öğrencilerin programdan mezun olabilmesi için toplam ders yükünü 4.00 üzerinden 2.00 not ortalaması ile tamamlaması ve yüksek lisans tezinden başarılı olmaları gerekir.

Tezli Program kontenjanı 15 kişidir.