İş Sağlığı ve Güvenliği

MENU

Program Künyesi

Program Adı: İş Sağlığı ve Güvenliği
Program Türü: Tezli-Tezsiz
Program Dili: Türkçe
Program Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Işılay Bilgiç

Ön Başvuru Süreci: Size özel indirimli program ücreti bilgisini almak, detaylı bilgi edinmek ve arzu ederseniz kayıt işlemlerinin başlayabilmesi için Ön Başvuru Formu'nu doldurmanız yeterlidir.

Ön Başvuru Formu

Programın Amacı

İş Sağlığı ve Güvenliği kavramı ülkemiz genelinde çok ihtiyaç duyulan ve aranılan bir bilim dalıdır. 6331 sayılı yasa ile işletmelerin iş güvenliği elemanı çalıştırma zorunluluğunda olması ve ülkemizde bu konuda yetişmiş eleman sayısının azlığı nedeniyle iş güvenliği yüksek lisans programının açılması ülkemiz için kaçınılmaz bir gereklilik olmuştur. Bu program, ülkemiz çalışma mevzuatının da üyesi bulunduğu ILO normlarına ve üyelik görüşmelerini sürdürdüğümüz Avrupa Topluluğu sözleşmesi doğrultusunda İş sağlığı ve güvenliği yönergelerine de uygunluk sağlayacaktır.

Programın İçeriği

Tezli Program, toplam 24 kredilik ders yükü (8 ders) ve kredisiz yüksek lisans tezinden oluşur.

Tezsiz Program, toplam 30 kredilik ders yükü (10 ders) ve kredisiz bitirme projesinden oluşur.

Programın Müfredatı

 • ISG 501 Güvenlik Mühendisliği
 • ISG 503 Risk Yönetimi ve Değerlemesi
 • ISG 504 İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı
 • ISG506 İş Sağlığı ve Güvenliğinde İstatistik
 • ISG515 Elektrik ve Uygulamaları
 • ISG517 Yangın ve Kimyasallar
 • ISG518 Teknik Uygulamalarda İş Sağlığı ve Güvenliği
 • ISG519 İşyeri Risk Etmenleri
 • ISG525 Örgütsel Davranış
 • ISG 510 Meslek Hastalıkları
 • ISG 511 Üretim
 • ISG 512 İş Güvenliği ve Mühendislik
 • ISG 513 İşyerlerinde Yangın ve Güvenlik Sistemleri
 • ISG512 İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları
 • ISG 505 Bitirme Projesi
 • Bölüm Seçmeli 3

Başvuru Belgeleri

 • Dört yıllık lisans diplomasının aslı veya noter tasdiklisi
 • ALES sınavından ilgili alanda en az 55 puan almış olmak (Sadece tezli programlar için)
 • Not Çizelgesi (transkript); aslı veya noter tasdiklisi, ya da mezun olunan üniversite onaylısı
 • 3 adet vesikalık fotoğraf
 • Nüfus Cüzdanı
 • T.C. İstanbul Okan Üniversitesi Yüksek Lisans başvuru formunu doldurmak

Program Ücreti

Size özel indirimli program ücreti bilgisini almak, detaylı bilgi edinmek ve arzu ederseniz kayıt işlemlerinin başlayabilmesi için Ön Başvuru Formu'nu doldurmanız yeterlidir.

Ön Başvuru Formu