Başvuru Koşulları ve Gerekli Belgeler

MENU

Başvuru Koşulları

 • Programa Okul Öncesi Öğretmenliği veya Çocuk Gelişimi lisans programlarından mezun olanlar başvurabilir.
 • Bu programların dışında Rehberlik ve Psikoloji Danışmanlık, Psikoloji, Özel Eğitim ya da Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme alanındaki lisans programlarından mezun olanlar bilimsel hazırlık programına kabul edilebilirler.
 • ALES sınavından en az 55 puan (Eşit ağırlık) almak (Tezli YL programı için)

Başvuru Belgeleri

 • Lisans Mezuniyet Belgesi (Belgenin aslı, noter onaylı sureti veya E-Devlet sistemi üzerinden alınan mezuniyet belgesi)
 • ALES sınav belgesi (Sadece tezli programlar için - EA en az 55 puan)
 • Not Çizelgesi (transkript); aslı ya da mezun olunan üniversite onaylı.
 • Nüfus Cüzdanı Sureti, Noter Onaylı Suret veya E-Devlet üzerinden alınan belge
 • 1 adet vesikalık fotoğraf
 • E-devletten İkametgâh ve Sabıka Kaydı
 • Erkek Adaylar İçin Askerlik Durum Belgesi
 • Yurtdışındaki Üniversitelerden Mezun Olanlar İçin; Yükseköğretim Kurulundan alınan denklik belgesinin aslı veya onaylı sureti ve/veya Yükseköğretim Kurulu tarafından verilmiş tanınırlık belgesi.
 • T.C. İstanbul Okan Üniversitesi Yüksek Lisans başvuru formunu doldurmak

(Asılları ile gelindiği takdirde noter onayına gerek yoktur, tarafımızdan aslı gibidir yapılacaktır.)