Programın Yapısı

MENU

Tezli Program

Bilgisayar Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programına; Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği ve Bilgisayar Sistemleri ve Teknolojileri bölümlerinden mezun olanlar ile Bilgisayar Mühendisliği Tezsiz Yüksek Lisans Programından mezun olanlar not ortalaması şartı aranmaksızın diğer koşulları yerine getirmek koşulu ile başlayabilirler.

Mühendislik Fakültelerinin ve Teknoloji Fakültelerinin diğer tüm bölümleri ile Fen Fakültelerinin Matematik, Fizik, İstatistik Bölümleri ve Eğitim Fakültelerinin Bilgisayar Öğretmenliği Bölümlerinden; Bilgisayar Programcılığı Ön Lisans diplomasına sahip Lisans mezunlarından 4 üzerinden en az 2.5 not ortalamasına sahip olanlar başvurabilir. Bilgisayar Mühendisliği’nden farklı bölümlerden mezun olan öğrenciler, kendilerine önerilen Bilimsel Hazırlık Programında yer alan derslerin tümünü başarmak koşuluyla, Yüksek Lisans Programına başlayabileceklerdir. Bilimsel Hazırlık Programında geçen süre, Yüksek Lisans Eğitimi süresine dahil değildir.

Tezli Yüksek Lisans Programında en az 7 ders (toplam 21 kredi) alınması ve başarılması zorunludur. İlk yarıyılda alınması gereken zorunlu dersleri ve en az 1 seçmeli dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler için, ikinci yarıyıl başında danışman denetiminde tez konusu belirlenir. Öğrencinin hazırlayacağı 'Tez Önerisi'nin ilgili kurullarca onaylanmasının ardından tez çalışmasına başlanabilir. Programın tamamlanması için, alınması gereken derslerin ve tez çalışmasıyla ilgili aşamaların, 'İstanbul Okan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim - Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'ne uygun olarak başarıyla tamamlanması gerekir. Yüksek Lisans Tezi ve Proje çalışmaları, gerekli aşamaları başarıyla geçmiş olan öğrencilerin, ilgi duydukları ve bilimsel araştırma yapmak istedikleri alanlar da dikkate alınarak danışmanları ile görüşmelerinin ardından belirlenir ve Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu tarafından atanan danışman gözetiminde yürütülür.

Tezsiz Program

Tezsiz Yüksek Lisans Programı, tüm lisans eğitimi almış olan üniversite mezunlarına yönelik açılmıştır. Bilgisayar Mühendisliği’nden farklı bölümlerin mezunlarına yönelik, ayrı bir Bilimsel Hazırlık Programına gerek kalmadan, programın ileri düzeydeki seçmeli dersleri almalarını sağlayan zorunlu dersler hazırlanmıştır. Zorunlu derslerin başarılması ile seçmeli dersler ve bitirme projesi ile eğitime devam edilecektir.

Tezsiz Yüksek Lisans Programında en az 10 ders ve seminer dersinin (toplam 30 kredi) alınması ve başarılması zorunludur. İlk yarıyılda alınması gereken zorunlu dersleri başarıyla tamamlayan öğrenciler için, ikinci yarıyıl başında danışman atanır. Programın tamamlanması için, alınması gereken derslerin ve bitirme projesi çalışmasıyla ilgili aşamaların, 'İstanbul Okan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim - Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'ne uygun olarak başarıyla tamamlanması gerekir. Bitirme Projesi çalışmaları, öğrencilerin ilgi duydukları ve araştırma/geliştirme yapmak istedikleri alanlar da dikkate alınarak danışmanları ile görüşmelerinin ardından belirlenir ve Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu tarafından atanan danışman gözetiminde yürütülür.