MENU

Otomotiv Endüstrisinin genel olarak kendi alanı olan motor, şasi, gövde, güç aktarım gibi konularda çalışma yaptığı bilinmekle beraber, özel olarak ise iki faktörden çok etkilendiği iddia edilebilir.

İlk faktör bilgi teknolojisindeki sürekli gelişimdir. Günümüzdeki araçlar, nanoteknoloji ve mikroelektroniği kullanan haberleşme ve bilgisayar teknikleriyle donatılmıştır. Bu sistemler araç sürücüsüne önemli ölçüde destek olanakları sunmaktadır. Bu olanaklar ESP (elektronik stabilite programı), gece görüş yardımcısı, cruise control, navigasyon, aktif süspansiyon kontrolu, yolcu ve yaya güvenlik tedbirleri ve hatta yorgun sürücü algılayıcısıdır. Yakın zamanda yapılan araştırma ve geliştirme çalışmalarının Araçtan Araca (V2V), Araçtan Altyapıya (V2I) iletişim ile sürücüsüz araçlar (otonom) davranışları üzerine yoğunlaşmakta olduğu görülmektedir.

Otomotiv endüstrisini etkileyen ikinci faktör ise araçların sera gazı emisyonları ve bunların küresel ısınmaya yaptıkları olumsuz etkilerdir. Düşük atık sera gazları bakımından olumlu özellikleri bulunan elektrikli ve hibrit elektrikli araçlar üzerindeki araştırma ve geliştirmenin bir süreden beri devam ettiği ve az sayıda ticari uygulamanın da başlamış olduğu bilinmektedir. Kısa bir süre içersinde, elektrikli araçların piyasada daha çok yer alacağı, fabrikalarda üretim hatlarının kurulacağı ve bu alanda yetişmiş insan gücüne ihtiyaç duyulacağı anlaşılmaktadır.

Yukarıda özetlenen yeni konularda yetkinleşmiş, sektörün ihtiyacı olan teknik bilgi ile donatılmış, araştırmacı ve alanında uzman mühendislere ihtiyaç bulunmaktadır. Bu ihtiyacı karşılamak üzere İstanbul OKAN Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde 'Automotive Mechatronics and Intelligent Vehicles' başlıklı bir yüksek lisans programı hazırlanmıştır. Bilindiği gibi Türkiye’deki otomotiv firmalarının hemen tamamı uluslar arası niteliktedir. Araçların tasarım sürecinde yerli ve yabancı mühendisler ortaklaşa çalışmaktadırlar. Bu nedenle otomotiv fabrikalarında ve özellikle ArGe çalışmalarında yaygın olarak İngilizce kullanılmaktadır. Ders programının İngilizce olarak hazırlanış nedeni budur.

Bu yüksek lisans programının amacı aşağıdaki gibi özetlenmektedir:

  • Yüksek Lisans öğrencilerini, akademik ve araştırma kariyerine hazırlayacak bir program uygulamak,
  • Eğitim aldığı alandaki temel sorunlara çözüm arayan, insanlığın bilgi ufkunu genişletecek geleceğin akademisyen altyapısını yaratmak,
  • Otomotiv Mekatroniği ve Akıllı Araçlar alanında öncü olmak,
  • Eğitim ve araştırmada yeni fırsatlar yaratmak,
  • Sanayi kuruluşlarında uzunca bir süre çalışan ve bilgileri eskiyen mühendisleri, bu program ile yenilemek,
  • Otomotiv sanayisinin ArGe projelerine katılmak ve rekabetçiliğine katkı yapmak.