Programın Yapısı

MENU

Geomatik Mühendisliği Yüksek Lisans Programı’na başvurabilmek için;

  • Geomatik Mühendisliği
  • Harita ve Kadastro Mühendisliği
  • Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği

Lisans diplomasına sahip olanlar başvurabilir.Başvurulan alanda iş deneyimini - uzmanlığını - yöneticiliğini kanıtlayan tüm lisans/yüksek lisans mezunları Program Yürütücüsünün önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile programa kabul edilir. Geomatik Mühendisliği Yüksek Lisans Programı, tezli ve tezsiz olarak iki kategoride verilecektir. Tezli programda lisans mezunlarının araştırmaya teşvik edilmesi ve doktora programlarına hazırlanması amaçlanırken; tezsiz programda ülkenin gereksinimlerini karşılayacak uzmanların yetiştirilmesi hedeflenmektedir.