Çocuk Gelişimi ve Eğitimi

MENU
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi

Ülkemizde ve dünyada; Sağlık, eğitim, adalet, sosyal hizmet ve diğer alanlarda çocuklar ve ailelerine multidisipliner yaklaşımla hizmet anlayışı benimsenmekte ve uygulamalar bu yönde planlanıp yürütülmektedir. Toplumun sağlıklı gelişimi açısından ekipte yer alacak meslek elemanları arasında Çocuk Gelişimciye duyulan gereksinim büyük önem taşımaktadır.

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Programı; 0-18 yaşlar arasındaki normal gelişim gösteren, özel gereksinimli, akut ve kronik hastalığı olan, korunmaya muhtaç ve gelişimsel risk altındaki çocukların tüm gelişim alanlarını (bilişsel, dil, motor/hareket, sosyal, duygusal, özbakım) değerlendirebilen, gelişimsel tarama ve tanımlama yapabilen, gelişimsel destek/eğitim/müdahale programları hazırlayabilen, uygulayabilen/değerlendirebilen, çocuğun ailesine “Aile Merkezli” uygulamalarla gereksinimleri doğrultusunda danışmanlık verebilen, bu alanda görev yapan profesyonellerle işbirliği içerisinde çalışarak topluma nitelikli hizmet sunabilen yüksek donanımlı “Çocuk Gelişimi Uzmanı” yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Eğitim süreci; öğrencilerimizin mezun olduktan sonra ulusal ve uluslararası platformlarda “Çocuk Gelişimi” mesleğini çocukların, ailelerin, toplumun yüksek yararını gözeterek, ayırım yapmadan, demokrasi ve insan haklarına saygılı bireyler olarak yürütebilmeleri ilkesi dikkate alınarak düzenlenmektedir.

Öğrencilerimize “İş Yaşamına En Yakın” üniversite olan İstanbul Okan Üniversitesi’nden nitelikli eğitim alarak “Yüksek Lisans” derecesi ile mezun olabilmeleri ve iş yaşamına güvenle adım atabilmeleri için gereken destek verilmektedir. Mezunlarımız sağlık, eğitim, adalet, sosyal hizmetler ve diğer sektörlerde başarı ile görev yapabilmektedirler.