Programın Yapısı

MENU

Program 3 dönemden oluşacaktır. Program tezli veya tezsiz seçenekleri mevcuttur.

Programın tezsiz yürütülmesi durumunda yüksek lisans öğrencisi her biri üçer kredilik 6 zorunlu ve 4 seçimlik ders ile kredisiz bitirme projesi almaktadır. Programın tezli yürütülmesi durumunda 6 zorunlu ders, 2 seçimlik ders ve kredisiz yüksek lisans tezi hazırlanmaktadır.