Uluslararası Ticaret

MENU

Program Künyesi

Program Adı: Uluslararası Ticaret
Program Türü: Tezli – Tezsiz
Program Dili: Türkçe
Program Başkanı: Doç. Dr. Aynur Pala

Ön Başvuru Süreci: Size özel indirimli program ücreti bilgisini almak, detaylı bilgi edinmek ve arzu ederseniz kayıt işlemlerinin başlayabilmesi için Ön Başvuru Formu'nu doldurmanız yeterlidir.

Ön Başvuru Formu

Programın Amacı

Küreselleşmenin hakim olduğu yüzyılımızda, gelişen teknoloji ülkeleri birbirlerine daha da yaklaştırmaktadır. Bu bağlamda, dış ticaret vizyonuna da, içerisinde ekonomik ve ticari ilişkilerden iş kültürlerine, ulaşım ve lojistikten, markalaşmaya, kalite ve standartlardan ambalajlamaya kadar bir dizi bileşenin yer aldığı çok daha geniş bir çerçeveden bakılması gerektiğini bize göstermektedir. Dünya ticaretinde başarı kazananların öyküleri incelendiğinde tam odaklanmanın temel alındığı ve olaya bütün olarak bakılarak gerekli stratejik planlamanın yapıldığı görülmektedir. Başarının diğer bir ölçütü de dış ticaret konusunda bilgili ve donanımlı, uluslararası ticaret kurallarının farkında, değişimleri ve gelişmeleri yakından izleyen, bunu da işlerine adapte edebilen nitelikli insan gücünün varlığıdır.

Bu gücün yaratılmasına olanak sağlayacak bir açılım olan yüksek lisans programımızda temel amaç dış ticarete yönelik iş yapan kurum ve kuruluşlarda görev alan ya da dış ticarete açılmak isteyen kuruluşlarda konu ile ilgilenenlerin bu konuda gereksinim duyduğu bilgi eksikliklerini gidermek, yapılacak uygulamalarla konuyu pekiştirmek, yazılacak tezler ile de alanın gereksindiği konuları açığa çıkarmak ve genişleyen sayıdaki öğretim üyesi açığını kapatmaktır.

Bu konulara ilgi duyuyorsanız, kendinize uluslararası ticaretin derinliklerinde yer vermek istiyorsanız sizleri bu programa davet ediyoruz.

Programın İçeriği

Tezli Program, toplam 24 kredilik ders yükü (8 ders) ve kredisiz yüksek lisans tezinden oluşur.

Tezsiz Program, toplam 33 kredilik ders yükü (11 ders) ve kredisiz bitirme projesinden oluşur.

Programın Müfredatı

 • DMBA501 Göstergelerle Dünya Ekonomisi ve Uluslararası Ticaret
 • DMBA502 Küresel Emtia Pazarı ve Ticareti
 • DMBA503 Uluslararası Ticarette BigData
 • DMBA515Uluslararası Ticaret Operasyonları
 • DMBA533Kültürlerarası İletişim, Yönetişim ve Müzakere ve Satış Yönetimi
 • DMBA511Uluslararası Ticaret Modelleri ve Örgütleri
 • DMBA580Uluslararası Ticaretin Finansmanı, Bankacılık İşlemleri, Teşvik Sistemleri
 • DMBA586Uluslararası Ticarette Sürdürülebilir Kaynak Yönetimi
 • DMBA523Gümrük İşlem ve Uygulamaları
 • SBE-500Seminer
 • DMBA517E-Ticaret ve Uluslararası Ticaret Bilişimi
 • DMBA581Uluslararası Ticarette İstihbarat ve Bilgi Yönetim Sistemleri
 • DMBA585Küresel Ekonomi Hedef Pazarlar ve Türkiye'nin Rekabet Gücü
 • DMBA529Güncel Sektörel Uluslararası Ticaret Konuları ve Analizi
 • DMBA531Uluslararası Ticaret Girişimciliği ve İnovasyon
 • DMBA583Uluslararası Ticarette Kalite, Standart, Ambalaj ve Risk Yönetimi
 • LMBA511Lojistik Yönetimi
 • LMBA521Tedarik Zinciri Yönetimi
 • DMBA537Uluslararası Ticaret Hukuku
 • TMBA525İstatistiksel Analiz ve Karar Verme
 • Tez / Bitirme Projesi

Başvuru Belgeleri

 • Lisans Mezuniyet Belgesi (Belgenin aslı, noter onaylı sureti veya E-Devlet sistemi üzerinden alınan mezuniyet belgesi)
 • ALES sınav belgesi (Sadece tezli programlar için-EA en az 55 puan)
 • Not Çizelgesi (transkript); aslı ya da mezun olunan üniversite onaylı sureti
 • Nüfus Cüzdanı Sureti, Noter Onaylı Suret veya E-Devlet üzerinden alınan belge
 • Erkek Adaylar İçin Askerlik Durum Belgesi
 • 1 adet vesikalık fotoğraf
 • İkametgâh ve Sabıka Kaydı (E-Devlet)
 • Yurtdışındaki Üniversitelerden Mezun Olanlar İçin; Yükseköğretim Kurulundan alınan denklik belgesinin aslı veya onaylı sureti ve/veya Yükseköğretim Kurulu tarafından verilmiş tanınırlık belgesi.
 • T.C. İstanbul Okan Üniversitesi Yüksek Lisans başvuru formunu doldurmak
 • (Asılları ile gelindiği takdirde noter onayına gerek yoktur, tarafımızdan aslı gibidir yapılacaktır.)

Program Ücreti

Size özel indirimli program ücreti bilgisini almak, detaylı bilgi edinmek ve arzu ederseniz kayıt işlemlerinin başlayabilmesi için Ön Başvuru Formu'nu doldurmanız yeterlidir.

Ön Başvuru Formu

TANITIMLAR VE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ

Program Başkanımız Anlatıyor

Öğrencilerimiz Anlatıyor


Halil GÖK - Uluslararası Ticaret Yüksek Lisans Programı
Mesleğim İhracat Satış Yöneticisi, şu an çalıştığım sektör Telekom Uluslararası A2P SMS hizmetleri üzerine yönetici pozisyonundayım. Kişisel gelişimime pozitif etki edeceğini düşündüğüm için yüksek lisans yaptım. Hocalarımın bana kattıklarından dolayı iş hayatımı pozitif etkiledi. Hocalarım sayesinde ihracat süreçlerinin tamamına hakim olduğumu düşünüyorum, eğitim sonrası hocalarımın referansları da ayrıca büyük kazanımlar sağlandı.


Ahmet Hakan DOĞAN - Uluslararası Ticaret Yüksek Lisans Programı
Şu anda avukatlık stajımı tamamlamak üzereyim. Stajımın bitiminden sonra uluslararası ticaret hukuku alanında İngiltere’de çalışmaya devam edeceğim. Kendimi daha çok geliştirmek ve uluslararası ticaret alanındaki bilgilerime yeni ufuklar katmak için yüksek lisans yapmak istedim. Bu amacımı gerçekleştirmek içinde İstanbul Okan Üniversitesinin doğru tercih olacağını biliyordum çünkü hem akademik kadrosu hem de gerek yerli gerek yabancı bilgi kaynaklarına erişimde kolaylıklar sağlayacaklarından emindim. Düşündüğüm gibi de oldu çalışmalarımı yaparken İstanbul Okan Üniversitesinin sağladığı kaynakları çokça kullandım ve erişimde hiçbir sıkıntı yaşamadım bu sayede çok daha kolay ve hızlı bir şekilde kazanımlar elde ettim. Ben hala devam eden yüksek lisansım boyunca hiçbir sorunla karşılaşmadım. Bu sebeplerle burada yüksek lisans yapmak isteyen arkadaşlarıma üniversitemizi tavsiye ederim.