Programın Amacı

MENU

Ülkemizde bankacılık, hızla büyüyen ve uluslararası piyasalar ile entegrasyonda öncü bir sektör konumundadır. Bu nedenle son yıllarda ülke genelinde bankaların; bireylere, şirketlere ve özellikle reel kesime, küçük ve orta büyüklükteki işletmelere yönelik hizmetlerinin genişlemesi, mortgage sisteminin devreye girmesiyle kredi ve finansal ürün portföylerinin çeşitlendirilmesi yönündeki eğilimlerinin giderek arttığı görülmektedir. Bu gelişme bir yandan nitelikli işgücüne olan talebi artırırken diğer yandan halen sektörde çalışanların mesleki becerilerini sürekli olarak geliştirme ihtiyacını ortaya çıkarmıştır.

Bankacılık sektöründe halen çalışan meslek mensupları mesleki tecrübelerine katkı sağlamak ve sektördeki yeni gelişmelere daha hızlı uyum sağlamak amacıyla kişisel gelişimlerine büyük önem vermektedir. Diğer taraftan bankacılık sektöründe kariyer fırsatı arayan yeni adaylar rekabetin yoğun olduğu bu alanda mesleki altyapıyı oluşturmayı amaçlamaktadır. Bankacılık Programımız, program sektörde çalışan ve iş deneyimini akademik kariyer ile geliştirmek isteyen adaylara ve yeni mezunlara önemli bir fırsatlar sunmaktadır.

Bankacılık Yüksek Lisans Programımızın amacı; bankacılık sektöründe çalışan ya da sektörde çalışmak isteyen adaylara bankacılık alanındaki temel mesleki bilgileri vermek, risk yönetimi, fon yönetimi ve portföy yönetimi alanlarında mesleki tecrübelerini geliştirmek ve müşteri ilişkileri yönetiminde beceri kazandırmaktır.