Beslenme ve Diyetetik

MENU

Program Künyesi

Program Adı: Beslenme ve Diyetetik
Program Türü: Tezli – Tezsiz
Program Dili: Türkçe
Program Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Murat Günal

Ön Başvuru Süreci: Size özel indirimli program ücreti bilgisini almak, detaylı bilgi edinmek ve arzu ederseniz kayıt işlemlerinin başlayabilmesi için Ön Başvuru Formu'nu doldurmanız yeterlidir.

Ön Başvuru Formu

Programın Amacı

Beslenme ve Diyetetik Yüksek Lisans Programının amacı; beslenme alanında toplumsal sorunları analiz edebilecek ve çözüm için gerekli beslenme plan ve politikaları oluşturabilecek bilgi, beceri ve duyarlılık sahibi; bireylere onların besin seçimindeki fizyolojik, psikolojik, ekonomik ve sosyolojik etmenleri belirleyerek özel danışmanlık ve beslenme eğitimi verebilecek yeterlilikte; hastane ve diğer sağlık kuruluşları ile tüm toplu beslenme hizmeti verilen kuruluşlarda besin hazırlama ve pişirme ünitelerinin denetimi, yönetimi ve organizasyonunu yapabilecek donanıma sahip, besinlerin insan sağlığına etkilerini ve tüketim düzeylerini araştırma ve geliştirmede deneyim kazanmış, değişen yaşam koşullarına uygun, sağlığı geliştirici, hastalıktan koruyucu ve tedavide etkin olan diyet faktörlerinin işlevlerine yönelik gerekli alt yapıyı oluşturabilen, akademik alanda gelişmeleri izleyebilen; yirmi birinci yüzyılın gereksinimlerini karşılayacak üst düzey bilgi ve beceri ile donatılmış bilim uzmanları yetiştirmektir.

Programın İçeriği

Tezli Program, toplam 24 kredilik ders yükü (8 ders) ve kredisiz yüksek lisans tezinden oluşur.

Tezsiz Program, toplam 30 kredilik ders yükü (10 ders) ve kredisiz bitirme projesinden oluşur.

Programın Müfredatı

 • BDY508 Anne-Çocuk Beslenmesi
 • SAY512 Biyoistatistik ve Karar Verme
 • BDY502 Beden Ağırlığı Yönetiminde Beslenme
 • SAY551 Epidemiyoloji
 • BDY509 Seminer
 • BDY551 Özel Durumlarda Beslenme
 • BDY557 Toplu Beslenme Sistemlerinde Yönetim ve Organizasyon
 • BDY559 Enteral –Parenteral Beslenme
 • BDY560 Toplu Beslenme Sistemlerinde Hijyen ve Sanitasyon
 • BDY562 Nütrigenetik
 • BDY566 İşlevsel Besinler
 • BDY568 Sporcu Beslenmesi
 • BDY570 Hastalıklarda Besin Destekleri
 • BDY571 Beslenme Durumunun Değerlendirilmesi
 • Tez / Bitirme Projesi

Başvuru Belgeleri

 • Lisans Mezuniyet Belgesi (Belgenin aslı, noter onaylı sureti veya E-Devlet sistemi üzerinden alınan mezuniyet belgesi)
 • ALES sınav belgesi (Sadece tezli programlar için-Sayısal en az 55 puan)
 • Not Çizelgesi (transkript); aslı ya da mezun olunan üniversite onaylı sureti
 • Nüfus Cüzdanı Sureti, Noter Onaylı Suret veya E-Devlet üzerinden alınan belge
 • Erkek Adaylar İçin Askerlik Durum Belgesi
 • 1 adet vesikalık fotoğraf
 • İkametgâh ve Sabıka Kaydı (E-Devlet)
 • Yurtdışındaki Üniversitelerden Mezun Olanlar İçin; Yükseköğretim Kurulundan alınan denklik belgesinin aslı veya onaylı sureti ve/veya Yükseköğretim Kurulu tarafından verilmiş tanınırlık belgesi.
 • T.C. İstanbul Okan Üniversitesi Yüksek Lisans başvuru formunu doldurmak
 • (Asılları ile gelindiği takdirde noter onayına gerek yoktur, tarafımızdan aslı gibidir yapılacaktır.)

Program Ücreti

Size özel indirimli program ücreti bilgisini almak, detaylı bilgi edinmek ve arzu ederseniz kayıt işlemlerinin başlayabilmesi için Ön Başvuru Formu'nu doldurmanız yeterlidir.

Ön Başvuru Formu

TANITIMLAR VE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ

Program Başkanımız Anlatıyor

Öğrencilerimiz Anlatıyor


Hasan Fatih AKGÖZ - Beslenme ve Diyetetik Yüksek Lisans Programı
Lisans döneminde akademisyen olma hayalim vardı. Bu sebeple Okan Üniversitesi’nde Beslenme ve Diyetetik Bölümünde Tezli Yüksek Lisans yaptım. Okan’ı akademisyen kadrosu sebebiyle tercih ettim. Beslenme ve Diyetetik bölümünde alandan hocalar bulunmaktadır. Hocaların ders dönemi destek ve teşviklerinden de memnun kaldım. Özet olarak eğitim kalitesi sebebiyle Okan Üniversitesini tercih ettim. Bilgi birikim ve becerilerini geliştirmek isteyen herkese Okan Üniversitesini tavsiye ederim.


Ercan Naşit KAYA - Beslenme ve Diyetetik Yüksek Lisans Programı
Mesleki anlamda daha donanımlı olabilmek adına yüksek lisans eğitimi almaya karar verdim. Bu bağlamda İstanbul Okan Üniversitesi-Beslenme ve Diyetetik bölümünü tercih ettim. Tercih etme sebeplerimden en önemli etmen bölümümüzün güçlü akademik bir kadroya sahip olmasıydı. Hocalarımız her zaman öğretim aşkıyla tutuşan ve bonkörce bilgilerini paylaşan çok değerli eğitmenler. Her zaman her soruma ve sorunuma ivedilikle çözüm bulunduğu için bölümümü çok seviyorum. Mesleki anlamda bölümüm hakkında derinlemesine bilgi sahibi olmak isteyen herkese önerim İstanbul Okan Üniversitesi


Sinem DOĞRUER - Beslenme ve Diyetetik Yüksek Lisans
Mesleğimde uzmanlaşmak için alanımla ilgili yüksek lisans yapmaya karar verdim. Her bölümün belirli bir alanda uzmanlaşması gerektiğini düşünüyorum bu yüzden ben de bunun için bir adım attım. İstanbul Okan Üniversitesini seçmemin nedeni ise eğitim kadrosunun güçlü olmasıydı. Ayrıca verilen dersler de farklı olduğu için dikkatimi çekmişti. Eğitimle ilgili olumlu kazanımlarım şu şekilde oldu: hocalarımız bizi aktif bir şekilde araştırma ve eğitime dahil etmeye çalıştılar. Bu öğrenciliğimizin oldukça aktif geçmesini sağladı. İstanbul Okan Üniversitesi’ni eğitim açısından gayet yeterli olması nedeniyle genel olarak tavsiye ederim.