Program Başkanının Mesajı

MENU

Karl von Terzaghi’nin 1920’lerde yaptığı çalışmalarla temelini attığı Geoteknik Mühendisliği, zeminin yükler altındaki davranışını tahmin etmek, buna uygun hesaplamalar yapmak ve ortaya çıkacak sorunları engelleyebilmek adına yapılan çalışmaların tümünü kapsar. Geoteknik Mühendisliği Programına kayıt olan öğrencilerin gerçek hayatta karşılaşılan zemin problemlerini analitik ve numerik metotlarla araştırması, yapısal ve deneysel modellemeler yardımıyla zemin davranışını anlaması ve yeni tasarımlara imza atması için gerekli olan bilgileri, desteği ve yol göstericiliği sağlamak hedeflenir. Programımıza katılan ve gerçekleştirdikleri tez/proje çalışması sonucunda başarı ile mezun olan öğrenciler, sektörde ve akademide değerlerini ve önemlerini katlamaktadır.