Mezuniyet Şartları ve Kariyer Olanakları

MENU

Programdan mezun olabilmek için, toplam ders yükünün 4.00 üzerinden 2.00 not ortalaması ile tamamlanması ve dönem projesinden başarılı olunması gerekmektedir. Programdan mezun olanlar İşletme Yüksek Lisans derecesine sahip olacaklardır.

Pazarlama, muhasebe, finans, yönetim, organizasyon ve insan kaynakları gibi alanların tümünü kapsayan konularda bilgi sahibi olan, takım çalışmasını organize edebilen ve liderlik yönü güçlü olan yöneticiler, günümüz şirketleri tarafından daha çok tercih edilmektedir. Bu programın amacı; işletme ve yönetim bilimlerinin tümü hakkında teknik bilgilere sahibi olup, analitik düşünme ve liderlik yeteneğini geliştirmek isteyen yöneticileri profesyonel yaşamdan uzaklaştırmadan kariyer planlamalarına katkı sağlamaktır.

Programdan mezun olan öğrenciler, gerek reel sektör gerekse bankalar başta olmak üzere tüm finans sektöründe faaliyet gösteren kamu ve özel kurumlarda, muhasebe ve denetim, bankacılık ve finans, yönetim, pazarlama ve satış gibi faaliyet alanlarında yönetici ve yönetici yardımcısı ünvanlarıyla istihdam edilebileceklerdir.