İşletme

MENU

Program Künyesi

Program Adı: O’MBA (İşletme Yüksek Lisans Programı)
Program Türü: Tezli – Tezsiz
Program Dili: Türkçe
Program Başkanı: Prof. Dr. Gökçe Tunç

Ön Başvuru Süreci: Size özel indirimli program ücreti bilgisini almak, detaylı bilgi edinmek ve arzu ederseniz kayıt işlemlerinin başlayabilmesi için Ön Başvuru Formu'nu doldurmanız yeterlidir.

Ön Başvuru Formu

Programın Amacı

Günümüz koşullarında işletme, mühendislik, hukuk gibi birbirinden farklı disiplinlerden gelen yöneticilerin iş yaşamlarına ara vermeden bilimsel gelişmeleri takip ederek, öğrenmiş oldukları teorik bilgileri pratikte de karşılaştıkları problemleri çözmede kullanabilmesi beklenmektedir.

Bu programın amacı, sürekli gelişen ve değişen piyasa şartlarına göre kendini yenilemeyi bilen, girişimci, dinamik ve analitik düşünce becerisine sahip yöneticiler yetiştirerek iş hayatına kazandırmaktır.

Programın güncel teori ve uygulamaları temel alan ders programı, etkili iletişim yapabilen ve kişisel becerilere sahip, sosyal sorumluluk bilinci ile sürekli gelişme hedefi güden profesyonel yöneticiler yetiştirmeye yönelik hazırlanmıştır.

Programa devam eden katılımcılar ilk iki yarıyılda temel işletme alanı dersleri alacaktır. Programın üçüncü yarıyılında katılımcılar uzmanlaşmak istedikleri alanı seçecek ve o alanda açılacak dersleri alacaklardır.

Programda muhasebe ve denetim, bankacılık, finans, pazarlama, yönetim, işletme hukuku, turizm ve uluslararası lojistik ve ticaret olmak üzere sekiz uzmanlaşma alanı sunulmaktadır.

Programın İçeriği

Tezli Program toplam 24 kredilik ders yükü (8 ders) ve kredisiz yüksek lisans tezinden oluşur.

Tezsiz program toplam 30 kredilik ders yükü (10 ders) ve kredisiz bitirme projesinden oluşur.

Programın Müfredatı

 • TMBA 511 Finansal Muhasebe
 • TMBA 513 Pazarlama Yönetimi
 • TMBA 515 Yönetim ve Organizasyon
 • TMBA 517 İşletme Ekonomisi
 • TMBA 521 Finansal Yönetim
 • TMBA 523 İnsan Kaynakları Yönetimi
 • TMBA 525 İstatistiksel Analiz ve Karar Verme
 • TMBA 531 Stratejik Yönetim
 • TMBA541 Finansal Piyasalar ve Kurumlar
 • TMBA578 Örgütsel Yaratıcılık ve İnovasyon
 • TMBA589 E-Ticaret
 • SBE-501 Seminer
 • Tez / Bitirme Projesi

Başvuru Belgeleri

 • Lisans Mezuniyet Belgesi (Belgenin aslı, noter onaylı sureti veya E-Devlet sistemi üzerinden alınan mezuniyet belgesi)
 • ALES sınav belgesi (Sadece tezli programlar için-EA en az 55 puan)
 • Not Çizelgesi (transkript); aslı ya da mezun olunan üniversite onaylı sureti
 • Nüfus Cüzdanı Sureti, Noter Onaylı Suret veya E-Devlet üzerinden alınan belge
 • Erkek Adaylar İçin Askerlik Durum Belgesi
 • 1 adet vesikalık fotoğraf
 • İkametgâh ve Sabıka Kaydı (E-Devlet)
 • Yurtdışındaki Üniversitelerden Mezun Olanlar İçin; Yükseköğretim Kurulundan alınan denklik belgesinin aslı veya onaylı sureti ve/veya Yükseköğretim Kurulu tarafından verilmiş tanınırlık belgesi.
 • T.C. İstanbul Okan Üniversitesi Yüksek Lisans başvuru formunu doldurmak
 • (Asılları ile gelindiği takdirde noter onayına gerek yoktur, tarafımızdan aslı gibidir yapılacaktır.)

Program Ücreti

Size özel indirimli program ücreti bilgisini almak, detaylı bilgi edinmek ve arzu ederseniz kayıt işlemlerinin başlayabilmesi için Ön Başvuru Formu'nu doldurmanız yeterlidir.

Ön Başvuru Formu

TANITIMLAR VE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ

Program Başkanımız Anlatıyor

Öğrencilerimiz Anlatıyor


Gülçin GÜCÜK - İşletme Yüksek Lisans Programı
Kendimi Geliştirmek ve kariyer olanaklarımı artırmak için yüksek lisans yapmak istedim. Yüksek lisans araştırırken aynı anda birden fazla kurumdan bilgi aldım ve eğitim kalitesinin yanı sıra lokasyon olarak merkezi konumu beni cezbetti. Bilgi güncelleme, yeni bilgiler edinme, network edinme ve kişisel gelişimime yatırım gibi birçok kazanımları sağladığını söyleyebilirim. Tavsiye ederim.


Mehmet KURT - İşletme Yüksek Lisans Programı
Profesyonel kariyerimdeki gelişimi derinlemesine sürdürmek, bulunduğum sektörün gelişmesine katkıda bulunmak ve özellikle kişisel olarak sektördeki kariyer hayatım üzerinde yaratacağı olumlu etki sebebiyle yüksek lisans yapmayı düşündüm. Deneyimli akademik kadrosu, üniversitede eğitim almış dostlarımdan aldığım geri bildirim ve üniversite şartlarını öğrenciler açısından değerli bulduğum için Okan Üniversitesini seçtim. Aldığım eğitim profesyonel iş hayatımda farklı bakabilme, iş yönetimi, karar alma, personel yönetimi ve daha yüksek kademelere gelebilmeyi sağlayacak değerli kazanımlar sağladı. Okan Üniversitesini yüksek lisans yapma konusunda değerlendirme yapan tüm öğrencilere tavsiye ederim.


Seyhan Atay TENİM - İşletme Yüksek Lisans Programı
Çalışmaya başladıktan sonra; yönetimsel konular, finansal ve muhasebesel konular, insan kaynakları konularında yetersiz olduğumu fark ettim. Bu nedenle kendimi bu alanlarda da geliştirmek için yüksek lisansa başladım. Lokasyonu merkezi konumdaydı ve araştırdığımda gördüm ki; akademisyenler alanlarının uzmanlarıydı. Bu üniversitenin bana çok şey katacağına ikna olmuştum. İşimde kendimi çok geliştirdim ve çalıştığım şirkete hissedar oldum. Hem Üniversiteyi hem de bu programı tavsiye ederim.


Program Tanıtım Toplantımız