Programın Yapısı

MENU

Tezli ve Tezsiz olmak üzere 2 ayrı program şeklinde sunulan Geoteknik Mühendisliği Yüksek Lisans Programı İnşaat Mühendisliği mezunlarından öğrenci alır. Adaylar ÖSYM tarafından yapılan ALES sınavından en az 55 puan YDS sınavından en az 50 puan alan öğrenciler kabul edilir.

Tezli Program

Geoteknik Mühendisliği (Tezli) Programı öğrencileri, eğitim dönemleri boyunca CE500 – Seminer, CE501 - Yüksek Lisans Tez, CE502 - Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Metodolojisi, üç tane program zorunlu dersi ve üç tane de program seçmeli dersini almak ve başarıyla geçmekle yükümlüdür. Tezini danışmanıyla belirlediği bir jüri önünde savunan ve başarılı bulunan öğrenci mezuniyet hakkı kazanır.

Tezsiz Program

Geoteknik Mühendisliği (Tezsiz) Programı öğrencileri, eğitim dönemleri boyunca CE501 - Yüksek Lisans Proje, CE502 - Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Metodolojisi, üç tane program zorunlu dersi ve altı tane de program seçmeli dersini almak ve başarıyla geçmekle yükümlüdür. Dönem projesi tezsiz yüksek lisans öğrencilerinin bilimsel yazım kurallarına uygun bir şekilde hazırlamış olduğu özgün bir bilimsel çalışmadır. Dönem projesi tezli yüksek lisansta öğrencinin uzmanlık alanında hazırlamış olduğu teze her yönüyle benzerdir. Ancak yüksek lisans tezi bir jüri önünde savunulur, dönem projesi ise danışmana sunulur. Danışmanıyla belirlediği konu üzerine yaptığı çalışmayı akademik bir rapor haline getiren ve danışmanına başarıyla sunan öğrenci mezuniyet hakkı kazanır.