Bilişim Hukuku

MENU

Program Künyesi

Program Adı: Bilişim Hukuku Yüksek Lisans Programı

Program Türü: Tezli – Tezsiz

Program Dili: Türkçe

Program Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Merve Arbak

Ön Başvuru Süreci: Size özel indirimli program ücreti bilgisini almak, detaylı bilgi edinmek ve arzu ederseniz kayıt işlemlerinin başlayabilmesi için Ön Başvuru Formu'nu doldurmanız yeterlidir.

Ön Başvuru Formu

Programın Amacı

Bilişim Hukuku bilişim suçları, dijital deliller, idarenin sorumlulukları vb. konular nedeniyle kamu hukuku; elektronik ticaret, kişisel verilerin korunması, dijital sözleşmeler vb. konular nedeniyle özel hukuku ilgilendirirken diğer yandan siber güvenlik, veri madenciliği, veri tabanları, bilgisayar programları, adli bilişim vb. konularla mühendislik alanlarını ilgilendiren çok disiplinli bir çalışma gerektirmektedir.

Oluşturduğumuz tezli/tezsiz yüksek lisans programı ile veri güvenliği ve iletişim başta olmak üzere yeni teknolojilere hakim uzman hukukçular ve veri koruma ve telif hakları başta olmak üzere dijital çağda düzenleyici ve koruyucu hukuk hakkında uzman mühendisler yetiştirilmesi ve onlara bu alanlarda araştırma yetisi kazandırılması hedeflenmektedir.

Programın İçeriği

Tezli program, toplam 24 kredilik ders yükü ve kredisiz yüksek lisans tezinden oluşur.

Tezsiz program, toplam 30 kredilik ders yükü ve kredisiz bitirme projesinden oluşur.

Programın Müfredatı

Bilgi Teknolojileri Hukukunun Temelleri

İleri Bilgi Teknolojileri Hukuku

Dijital Ürün ve Hizmetlerin Hukuku

İdare ve Usul Hukukunda Dijitalleşme

Medeni ve Borçlar Hukukunda Dijitalleşme

Kişisel Verilerin Korunması Hukuku

Bilgi Güvenliği Hukuku ve Siber Güvenlik

Dijital Fikri Mülkiyet Hakları

Adli Bilişim

Bilişim Suçları

Dijital Çağda İnsan Hakları

Başvuru Belgeleri

ALES belgesi

Özgeçmiş

Nüfus Cüzdanı Sureti

Dört yıllık lisans diplomasının aslı veya noter tasdiklisi

Not Çizelgesi (transkript) aslı veya noter tasdiklisi ya da mezun olunan üniversite onaylısı

3 adet vesikalık fotoğraf

Nüfus Cüzdanı

T.C. İstanbul Okan Üniversitesi Yüksek Lisans başvuru formunu doldurmak.

Program Ücreti

Size özel indirimli program ücreti bilgisini almak, detaylı bilgi edinmek ve arzu ederseniz kayıt işlemlerinin başlayabilmesi için Ön Başvuru Formu'nu doldurmanız yeterlidir.

Ön Başvuru Formu