Tezliye Geçiş Hakkında

MENU

Eğitim Yönetimi ve Denetimi Yüksek Lisans Tezsiz Programdan Tezli Programa Geçiş Yapabilmek için Gerekli Koşullar Şunlardır.

  1. ÜDS veya KPDS’den son 3 yıl içerisinde en az 50 puan ya da enstitü tarafından yapılan İngilizce sınavından en az 60 puan almış olmak.
  2. ALES EA alanında en az 55 puan almış olmak.
  3. Lisans Not ortalamasının en az 2.5 (4’lük sistemde) olması.
  4. Birinci yarıyılın sonunda tezsiz programdan en az 3 ders alıp başarılı olması,
  5. İlk yarıyıl not ortalamasının en az 4 üzerinden 3 ve yukarı düzeyde olması.
  6. Tezsiz YL programından Tezli YL programına geçiş için başvurular, öğrencinin programa kayıt yaptırdığı birinci yarıyılın sonunda yapılır. Bu süreyi geçirenler tezsiz programından tezli programa geçiş yapamazlar.
  7. Tezsiz YL programından Tezli YL programına geçiş için sadece bir defa başvuru yapılabilir.