Hemşirelik

MENU

Program Künyesi

Program Adı: Hemşirelik
Program Türü: Tezli – Tezsiz
Program Dili: Türkçe
Program Başkanı: Prof. Dr. Birsen Yürügen

Ön Başvuru Süreci: Size özel indirimli program ücreti bilgisini almak, detaylı bilgi edinmek ve arzu ederseniz kayıt işlemlerinin başlayabilmesi için Ön Başvuru Formu'nu doldurmanız yeterlidir.

Ön Başvuru Formu

Programın Amacı

Hemşirelik Yüksek Lisans Programı’nın amacı; hemşirelik hizmetlerini daha etkin ve verimli duruma getirmek üzere planlayıcı, örgütleyici, denetleyici ve geliştirici özelliklere sahip; kaliteli hemşirelik bakımı sunmak için gerekli moral, entellektüel ve liderlik becerileri ile donanmış, kaliteli hizmet anlayışı içinde bilgi, beceri ve ileri teknolojiyi etkin biçimde uzman hemşire yetiştirmektir.

Ayrıca, toplumun değişik kesimleri ile iletişim kurabilen; bilimsel gelişmeleri izleyerek mesleki ve akademik alanda kullanabilen sorgulayıcı ve araştırıcı nitelikleri taşıyan bilim uzmanı hemşire yetiştirmek amaçlanmaktadır.

Programın İçeriği

Tezli Program, toplam 32 kredilik ders yükü (9 ders) ve kredisiz yüksek lisans tezinden oluşur.

Tezsiz Program, toplam 35 kredilik ders yükü (10 ders) ve kredisiz bitirme projesinden oluşur.

Programın Müfredatı

 • HEM501 Hemşirelikte Kavram ve Kuram
 • HEM503 Sağlığın Değerlendirilmesi
 • SAY551 Epidemiyoloji
 • HEM507 Klinik Uygulama
 • SAY512 Biyoistatistik ve Karar Verme
 • HEM551 İç Hastalıkları Hemşireliği I
 • HEM553 Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği I
 • HEM555 Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği I
 • HEM557 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği I
 • HEM559 Psikiyatri Hastalıkları Hemşireliği I
 • HEM561 Halk Sağlığı Hemşireliği I
 • HEM563 Hemşirelikte Yönetim I
 • HEM598 Hemşirelik Esasları I
 • HEM566 Kanıta Dayalı Hemşirelik
 • HEM572 Adli Hemşirelik
 • HEM577 Temel İnfertilite Hemşireliği
 • HEM594 Yenidoğan Hemşireliği
 • HEM568 Evde Bakım Hemşireliği
 • HEM582 Ameliyathane Hemşireliği
 • Tez / Bitirme Projesi

Yüksek lisans programına başvuruda aşağıdaki koşullar aranmaktadır:

 • Üniversitelerin 4 yıllık Hemşirelik, Sağlık Memurluğu ya da Ebelik Bölümlerinden mezun olmak
 • Mülakat sınavında başarılı olmak

Başvuru Belgeleri

 • Lisans Mezuniyet Belgesi (Belgenin aslı, noter onaylı sureti veya E-Devlet sistemi üzerinden alınan mezuniyet belgesi)
 • ALES sınav belgesi (Sadece tezli programlar için-Sayısal en az 55 puan)
 • Not Çizelgesi (transkript); aslı ya da mezun olunan üniversite onaylı sureti
 • Nüfus Cüzdanı Sureti, Noter Onaylı Suret veya E-Devlet üzerinden alınan belge
 • Erkek Adaylar İçin Askerlik Durum Belgesi
 • 1 adet vesikalık fotoğraf
 • İkametgâh ve Sabıka Kaydı(aslı veya e-Devlet)
 • Yurtdışındaki Üniversitelerden Mezun Olanlar İçin; Yükseköğretim Kurulundan alınan denklik belgesinin aslı veya onaylı sureti ve/veya Yükseköğretim Kurulu tarafından verilmiş tanınırlık belgesi.
 • T.C. İstanbul Okan Üniversitesi Yüksek Lisans başvuru formunu doldurmak
 • (Asılları ile gelindiği takdirde noter onayına gerek yoktur, tarafımızdan aslı gibidir yapılacaktır.)

Program Ücreti

Size özel indirimli program ücreti bilgisini almak, detaylı bilgi edinmek ve arzu ederseniz kayıt işlemlerinin başlayabilmesi için Ön Başvuru Formu'nu doldurmanız yeterlidir.

Ön Başvuru Formu

TANITIMLAR VE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ

Program Başkanımız Anlatıyor

Öğrencilerimiz Anlatıyor