İstanbul Okan Üniversitesi

Support Training in English Practices (STEP)

MENU

Destekleyici İngilizce Uygulamaları Ekibimiz (STEP), yeni gelen Ön Akademik İngilizce Kursu (PACE) öğrencilerinin ilk yılına girdikleri başlangıç şubesidir. Bu fakülte tarafından yürütülen dersler, PACE'nin bir alt bölümüdür. STEP, eski PACE öğrencilerine eğitimleri boyunca ve kariyerlerinde karşılaşacakları dil konusunda rehberlik sağlar.

STEP, Sürekli Temel İngilizce Dersleri (CORE) ve Temel İngilizce Dersleri (ENG) içerir. STEP ekibi, lisans öğrencileriyle çalışan yüksek eğitimli öğretim üyelerinden oluşur - hem Türkçe hem de İngilizce öğretim yapan öğrencilerle. Öğrencilerin eğitimlerini anlamalarına, eleştirel düşünmelerine, problem çözmelerine ve fakültelerinde birbirleriyle işbirliği yapmalarına yardımcı olmak için öncelikle öğrencilerin İngilizce hedeflerine ve ihtiyaçlarına odaklanırlar.

CORE Dersleri
CORE dersleri öğrencilere üniversite düzeyinde akademik İngilizce becerilerini tanıtır. Amacı, öğrencilerin üniversitede veya daha önceki okul yıllarında geliştirdikleri becerilere dayalı olarak ileri seviyede okuryazarlık düzeyine ilerlemelerine olanak tanımaktır.

CORE dersleri, programdan bağımsız olarak üniversite derslerinde kullanılan eleştirel düşünme, okuma, yazma, dinleme ve konuşma gibi temel transfer edilebilir becerileri geliştirmeyi amaçlar.

CORE Derslerinin Hedefleri

 • Öğrencilerin akademik becerilerini güçlendirmek
 • Öğrencileri fikirlere eleştirel olarak yanıtlamaya teşvik etmek
 • Öğrencileri müfredatın her alanında dinleme, okuma, yazma ve konuşmaya hazırlamak
 • Öğrencilerin dinleme ve konuşma performansını artırmaya yardımcı olmak
 • Öğrencilerin temel bilgi okuryazarlığı becerilerini geliştirmeye yardımcı olmak
 • Öğrencilerin dinleyici, okuyucu, yazıcı ve konuşmacı olarak ilerlemelerini izlemelerine yardımcı olmak

CORE Ders Kredisi:

Teori: 2
Uygulama: 2
Kredi: 3
ECTS: 4

ENG Dersleri
ENG dersleri, İstanbul Okan Üniversitesi'nde Türkçe öğretim yapan öğrenci kitlesi içindir. Bu dersler genel İngilizce dersleridir. Daha önce az miktarda İngilizce öğrenmiş ancak henüz yeterince kendine güvenmeyen öğrenciler için tasarlanmıştır. ENG dersleri tamamen çevrimiçi olarak yürütülmektedir. Bununla birlikte, ENG derslerini alan öğrenciler, final sınavlarını sınıfta yapmaktadırlar.

ENG derslerinin önemli ve değerli bir bileşeni, her hafta öğrencilerin kendi eğitmenleriyle planladığı bireysel ve/veya grup toplantı süresidir. Bu toplantılarda dersin eğitmeni, her bir öğrenci veya bir grup öğrenciyle çalışarak hedefler belirler ve bu hedeflere ulaşmak için beceriler geliştirir.

ENG Derslerinin Hedefleri

 • Öğrencilerin Genel İngilizce becerilerini İlk Düzeyde geliştirmeye yardımcı olmak
 • Öğrencilerin kelime dağarcığını genişletmek ve dilbilgisini pekiştirmek
 • Okuma, yazma, dinleme ve konuşma dahil olmak üzere dört beceri alanını geliştirmek
 • Öğrencilerin mevcut dil becerilerini dört temel alanda geliştirmeye teşvik etmek
 • Öğrencilerin kendilerini tanıtma, günlük rutinlerini anlatma, geçmiş ve şimdiki olayları ve gelecekteki eylemleri konuşabilme yeteneklerini geliştirmeye yardımcı olmak

ENG Ders Kredisi:

Teori: 2
Uygulama: 2
Kredi: 3
ECTS: 4

CORE ve ENG Başarı Kriterleri: CORE ve ENG derslerindeki kurs notu, kursların başlangıcında öğretmenler tarafından belirtilen başarı kriterlerine dayanmaktadır. Kriterler, derslerin doğası nedeniyle CORE ve ENG dersleri arasında hafifçe farklılık gösterecektir. Ancak kurslara katılım ve kurs ödevlerindeki başarı oranı her zaman kurs başarısının temel bileşenleri olacaktır.

Öğrenci transkriptinde görünecek kurs harf notu aşağıdaki notlara karşılık gelir:

PUAN ARALIĞI HARF NOTU
0-49 FF
50-59 DD
60-64 DC
65-69 CC
70-74 CB
75-79 BB
80-84 BA
85-100 AA

STEP Politikaları ve Beklentileri

Katılım politikası
Üniversite politikasına göre, herhangi bir dersin öğretilen saatlerinin %20'sinden fazlasının kaçırılması, transkriptte VF harf notu ile başarısızlık anlamına gelir.