Programın Kapsamı

MENU

Tezli olarak sunulan Resim Ana Sanat alanındaki Yüksek Lisans Programı resimsel yaratım sürecine katkı üretebilecek kuramsal ve uygulamalı çalışmalar ile öğrenmenin öğrenildiği özgün yapıt ortaya koyan ortam koşullarını kapsar.