Programın Amacı

MENU

Hemşirelik Yüksek Lisans Programı’nın amacı; hemşirelik hizmetlerini daha etkin ve verimli duruma getirmek üzere planlayıcı, örgütleyici, denetleyici ve geliştirici özelliklere sahip; kaliteli hemşirelik bakımı sunmak için gerekli moral, entellektüel ve liderlik becerileri ile donanmış, kaliteli hizmet anlayışı içinde bilgi, beceri ve ileri teknolojiyi etkin biçimde uzman hemşire yetiştirmektir.

Ayrıca, toplumun değişik kesimleri ile iletişim kurabilen; bilimsel gelişmeleri izleyerek mesleki ve akademik alanda kullanabilen sorgulayıcı ve araştırıcı nitelikleri taşıyan bilim uzmanı hemşire yetiştirmek amaçlanmaktadır.