MENU

İç Mimarlık Yüksek Lisans Programı, hem uygulama hem kuramsal düzeyde araştırmacı, bilgiyi işleyebilen ve bilgiyi üretebilen tasarımcılar yetiştirmeyi hedeflemektedir. Program, çağımız çevresel ve teknolojik değişim, dönüşümün ışığında ortaya çıkan yeni kavramlara, eleştirel yeni araştırma alanları üzerinden yön vermek isteyenler için olanak tanımaktadır. Uzmanlaşmanın yanı sıra temel amacımız, öğrencinin bilimsel yöntemleri ve kuram ile uygulama ilişkisini disiplinler arası bir bakış açısı çerçevesinde kavramasını sağlamaktır.