İstanbul Okan Üniversitesi

TORFL/ ТРКИ

MENU

Yabancı Dil Olarak Rusça Devlet Sınavı (TORFL/ТРКИ)

Yabancı Dil Olarak Rusça Devlet Sınavı TORFL/ТРКИ Rusçaya hakimiyet seviyelerini belirlemek için yapılan Rusya devlet sınavıdır. Sınav 6 seviyede yapılır.

ТЭУ - Başlangıç Seviyesi (А1)
Başlangıç Seviyesi (ТЭУ)/A1) sınavını başarıyla geçen aday, günlük iletişimde sınırlı sayıda durum için yeterli sayılan asgari Rusça bilgisine sahip demektir. Başlangıç seviyesi sertifikası adayın dili öğrenmeye devam etmek ve bir sonraki temel seviyeye ulaşmak için gerekli bilgiye sahip olduğunu gösterir.

ТБУ - Temel Seviye (А2)
Sınavı başarıyla geçen aday, günlük yaşamla ve kültürle ilgili alanlarda sınırlı sayıda iletişim durumunun temel gereksinimleri için yeterli, başlangıç seviyesinde Rusça bilgisine sahip demektir. Temel seviye (ТБУ), belli sınırlar içinde herhangi bir mesleki faaliyet için ve Rusya Federasyonu vatandaşlığı almak için gerekli asgari Rusça bilgi seviyesidir.

ТРКИ-1 - I. Sertifika Seviyesi (В1)
Sınavı başarıyla geçen aday orta seviyede Rusça bilgisine sahip demektir. Bu bilgi günlük yaşamda, eğitim ve meslek alanlarında, yabancı dil olarak standart resmi Rusçaya uygun olarak temel iletişim gereksinimlerinin karşılanmasını sağlar. ТРКИ-1 — I. Seviye sertifikası Rusya yüksek eğitim kurumlarına giriş için gereklidir.

ТРКИ-2 - II. Sertifika Seviyesi (В2)
Sınavın başarıyla verilmesi adayın yüksek yeterlilik seviyesinde Rusça bilgisine sahip olduğunu gösterir. Aday bütün iletişim alanlarında gereksinimlerini karşılayabilir. Bu seviyedeki dil hakimiyeti mühendislik, teknik, beşeri ve sosyal bilim alanlarında uzman olarak mesleki faaliyet yürütmesini sağlar. Bu seviyenin sertifikası bakalorya veya master diploması almak için gereklidir.

ТРКИ-3 - III. Sertifika Seviyesi (С1)
Sınavı başarıyla veren aday Rusça konuşulan bir kurumda çalışabilir; filolog, çevirmen, editör, gazeteci, diplomat, yönetici olarak mesleki faaliyet yürütebilir.

ТРКИ-4 - IV. Sertifika Seviyesi (С2)
Sınavı başarıyla veren aday anadili seviyesine yakın, üst seviyede Rusçaya hakim demektir. Bu sertifika ile Rus dili alanında her türlü eğitmenlik ve bilimsel araştırma faaliyeti yapılabilir.

Yabancı dil olarak Rusçaya hakimiyet seviyeleri diğer ülkelerde kabul edilen sınav sistemleriyle uyumludur:

RusyaBaşlangıç Seviyesi (ТЭУ)Temel Seviye (ТБУ)I. Seviye
(ТРКИ-1)
II. Seviye
(ТРКИ-2)
III. Seviye
(ТРКИ-3)
IV. Seviye
(ТРКИ-4)
A1A2B1B2C1C2
Avrupa Level 1
Breakthrough Level
Level 2
Waystage Level
Level 3
Threshold
Level
Level 4
Vantage
Level
Level 5
Effective Operational Proficiency
Level 6
Good User
ABD Novice Intermediate Intermediate-High Advanced Advanced Plus Superior Native

TORFL/ТРКИ sınavı her seviyede beş alt sınavdan (subtest) oluşmaktadır:

  • Kelime Bilgisi. Gramer (Лексика. Грамматика)
  • Okuma (Чтение)
  • Dinleme (Аудирование)
  • Konuşma (Говорение)
  • Yazma (Письмо)

Sınavların Değerlendirilmesi
Sınavın tümü 675 puan üzerinden değerlendirilir. Kelime bilgisi ve gramer 165, okuma 140, dinleme 120, konuşma 170, yazma 80 puandır. Sınavda başarılı sayılmak için her alt sınavın en az % 66’sını doğru cevaplamak gerekir. Alt sınavlar ayrı ayrı değerlendirilir. Bir alt sınavdan başarısız olanlar sınav ücretinin yarısını ödeyerek aynı alt sınavdan tekrar sınavına girebilirler. Bir alt sınavdan başarısız olunması durumunda, alınan sonuçların gösterildiği sınav katılım belgesi verilir. Bu belge 2 yıl süreyle geçerlidir ve tekrar sınavına girmek için TORFL/ТРКИ sınavı yapılan her kuruma verilebilir.

Sınav Ücretleri

SeviyeSınav ÜcretiAlt Sınav Tekrarı
Başlangıç Seviyesi (ТЭУ / A1)
Asgari seviyede iletişim becerisi
92 $ 46 $
Temel Seviye (ТБУ / A2)
Başlangıç seviyesinde iletişim becerisi
100 $. 50 $
I. Sertifika Seviyesi (ТРКИ-I / В1)
Orta seviyede iletişim becerisi
RF üniversitelerine giriş seviyesi
114 $ 57 $
II. Sertifika Seviyesi (ТРКИ-II / В2)
Yeterli seviyede yüksek iletişim becerisi
130 $ 65 $
III. Sertifika Seviyesi (ТРКИ-III / C1)
Yüksek seviyede iletişim becerisi
134 $ 67 $
IV. Sertifika Seviyesi (ТРКИ-IV / C2)
Anadiline yakın Rusçaya hakimiyet seviyesi
160 $ 72 $
TORFL/ТРКИ Yabancı Dil Olarak Rusça Devlet Sınavından alınan sertifikanın yeniden çıkarılması (Kaybedilmesi ya da sınava girenin hatası nedeniyle yanlış hazırlanması durumunda) 30 $