Okan Üniversitesi

Sınav Seviye ve Alanları

MENU

Avrupa Ortak Dil Seviyelerine göre belirlenen Günlük Konuşma sınavları aşağıdaki seviyelerde düzenlenmektedir:

A1 - Başlangıç Seviyesi
A2 - Temel Seviye
B1 - Orta Seviye
B2 - Üst Orta Seviye
C1 - İleri Seviye
C2 - Yetkin Dil Kullanımı

Başlangıç Seviyesi (A1)
Bu seviyede amaç, günlük yaşamda sıkça kullanılan etiketleri kullanabilmek ve kendini ifade edebilmektir. Basit konuşma cümleleri ile karşı taraf ile anlaşma hedeflenmektedir. Bu seviyedeki sınav 5 bölümden oluşur.

 • Birinci test (20 dk) okuma bölümüdür. Burada basit biyografik metinler, tarihi bilgiler ve diyaloglarla anlamayı ölçme hedeflenmektedir.
 • İkinci test türü (30 dk) yazılı anlatımdır. Adayın, kısa bilgi mesajları ya da tebrik mesajı yazabilmesi beklenmektedir.
 • Üçüncü test türü (15 dk) gramer ve kelime bilgisi bölümüdür. Burada basit gramer formları yer almaktadır.
 • Dördüncü test (20 dk) dinleme bölümüdür. Farklı türde replik ve diyaloglar yer almakta, adayın işitme-algılama düzeyi ölçülmektedir.
 • Beşinci test (10 dk) sözlü sınav bölümüdür. Adayın, kendisine açıklanan bir durum karşılığında cevap vermesi ve diyalog kurması istenmektedir.

Temel Seviye (A2)
Bu seviyede kişi günlük konularda konuşabilmekte ve basit bilgileri anlayabilmektedir. Bu bölüm 5 test türünden oluşur.

 • Birinci test (30 dk) okuma-algılama bilgisini ölçmekte; diyalog, reklam metni, hava durumu anonsu gibi konularda metinlerin anlaşılması istenmektedir.
 • İkinci bölüm (30 dk) yazma bölümüdür. Burada hedef alınan bir mektuba cevap yazabilmektir.
 • Üçüncü bölüm (30 dk) kelime bilgisi ve gramer bölümünden oluşmaktadır. Burada adayın; ön takılar, isim halleri (padej) ve söz dizimi konularında bilgisi ölçülür.
 • Dördüncü bölüm (25 dk) olan dinleme bölümde ise film anonsları, kültür ve spor haberleri gibi konularda adayın kendisine dinletilen bilginin temelini anlaması hedeflenir.
 • Beşinci bölüm (10 dk) ise sözlü sınavdan oluşmaktadır. Bu bölümde adaydan kendisine verilen bir olayı çözmeye yönelik konuşmalar yapması ve diyaloglar kurması istenir.

Orta Seviye (B1)
Bu seviyede olan kişi görüşlerini, yaşadığı olayları basit bir şekilde ifade edebilmelidir. Bu seviye sınavı, 5 bölümden oluşmaktadır.

 • Birinci bölüm (45 dk) okuma kısmından oluşmakta ve bu sürede aday, hizmet ilanları, kılavuz kitap metinleri, anons, kurs tanıtımları gibi konularda yazılı metinleri okuyarak soruları cevaplandırmalıdır.
 • İkinci bölüm (45 dk) yazma kısmından oluşmuştur. Bu bölümde amaç, verilen duruma göre mektup, dilekçe, açıklama gibi cevap yazma ve boşluk doldurmadır.
 • Üçüncü bölüm (45 dk) kelime bilgisi ve gramerden oluşmaktadır. Burada yazılı metin üzerinden adayın kelime bilgisi, dağarcığı ve gramer formları bilgi seviyesi ölçülmektedir.
 • Dördüncü bölüm (30 dk) olan dinleme kısmında hedef, adayın yönetmelik bilgileri, radyo ve televizyon anonsları gibi sözlü ifadeleri algılaması istenmektedir.
 • Beşinci bölüm (15 dk) olan konuşma kısmında aday, kendisine verilen konuda sözlü ifadelerle görüşünü bildirmeli, konuşma yapabilmelidir.

Üst Orta Seviye (B2)
Bu seviyedeki aday, güncel konularda fikrini söyleyebilmeli ve sıradan bir sohbette zorluk çekmeden akıcı konuşmayı sürdürebilmelidir.. Bu seviyede sınav 5 bölümden oluşmaktadır.

 • Birinci bölüm (60 dk) okuma kısmıdır. Bu bölümde aday, söyleşi, kısa hikaye, makale gibi yazılı metin türlerini okuyup algılamalı ve ilgili soruları yanıtlamalıdır.
 • İkinci bölüm (60 dk) yazma kısmında aday, klasik türde iş mektubu, kişisel mektup, bir sanat eseri hakkında eleştiri gibi kendisine verilen duruma göre yazılı metin oluşturmalıdır.
 • Üçüncü bölümde (60 dk) gramer bilgisi ölçülmekte ve kelime bilgisi, cümle yapısı, isim halleri ve sıfat formlarını doğru kullanma becerisi ölçülmektedir.
 • Dördüncü test olan (40 dk) dinleme bölümünde, adaydan güncel konularda radyo yayınlarını ve söyleşileri anlaması beklenir.
 • Beşinci test (20 dk) olan sözlü sınavda adayın bir konu hakkında problem çözme ve olayın durumuna göre işbirliği ve öneride bulunması gerekir.

İleri Seviye (C1)
Bu seviyede dil bilgisine sahip kişi, dili günlük hayatta, iş yaşamında, meslekî eğitimde ve yükseköğrenimde esnek ve etkin kullanabilir. İleri Seviye Sınavı 4 bölümden oluşur.

 • İlk bölüm olan okuma kısmının amacı; çeşitli türlerde metin okutularak adayın yetkinliğini ortaya çıkarmaktır. Metinler sosyo-kültür, tarih, sanat ve güncel konular içeriklidir.
 • İşitme-algılama bölümünde yer alan testin amacı ise sınavın okuma kısmındaki konularda adayın işitme-algılama becerisini ölçmektir. Bu seviyedeki adayın işitme algısının uzun ve devamlı olması beklenmektedir.
 • Konuşma kısmında adayın akıcı konuşması ve kendisine belirtilen konularda kelime dağarcığını gösteren uygun diyaloglar kurması gerekir.
 • Yazma kısmında ise bilim, iş ve sanat konularında uygun formlarda metin oluşturması istenir.

İş Rusçası
Ekonomi ve iş alanlarındaki bilgiyi ölçmek için yapılan bu sınav, Rusya Federasyonu Ticaret ve Sanayi Odası ile işbirliği içinde temel, orta ve ileri düzeylerde yapılmaktadır. Sınav okuma, yazma, dilbilgisi, dinleme ve konuşma bölümlerinden oluşur. Sınavda başarılı olan kişilere Puşkin Devlet Rus Dili Üniversitesi ve Rusya Federasyonu Ticaret ve Sanayi Odası'nın ortak sertifikası verilir.

Turizm Rusçası
Turizm alanında Rusça bilgisini ölçen sınav, 4 bölümden oluşmaktadır. Bu alanda kariyer yapmak isteyenler ya da turizm alanında çalışan ve Rusça bilgilerini sertifikalandırmak isteyen kişiler bu sınava girebilirler. Adaylar, başarılı oldukları takdirde uluslararası geçerliliği olan “Turizm Rusçası Sertifikası” alabilirler.

Ücretler
Başlangıç seviyesi: 75 avro
Temel seviye: 75 avro
Orta seviye: 85 avro
Üst-orta: 95 avro
Yetkin dil kullanımı: 105 avro

İş / Turizm Rusçası
Başlangıç: 75 avro
Orta: 90 avro
İleri: 100 avro

Bu ücretler sınava en az 10 kişi başvurması halinde geçerlidir.