Programın Amacı

MENU

Programın temel amacı; eğitim sektöründe görev yapan ya da yapacak olan öğretmen, yönetici, denetmen, eğitim uzmanı ve diğer çalışanların etkili eğitim yöneticiliği ve öğretim liderliği kapasitelerini geliştirmek; eğitim alanında ortaya çıkan sorunları bilimsel yaklaşımla ele alarak, araştırma yapma ve çözüm üretme becerileri kazandırmaktır. Bu temel amaca ulaşmak için öğrencilere liderlik ve yöneticilik kuram ve uygulamalarını birleştirecekleri çeşitli ders ve etkinliklerle zengin öğrenme ortamları sağlanmaktadır.