Finans (İngilizce)

MENU

Program Künyesi

Program Adı: Finans
Program Türü: Tezli – Tezsiz
Program Dili: İngilizce
Program Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Cenk Uludağ

Ön Başvuru Süreci: Size özel indirimli program ücreti bilgisini almak, detaylı bilgi edinmek ve arzu ederseniz kayıt işlemlerinin başlayabilmesi için Ön Başvuru Formu'nu doldurmanız yeterlidir.

Ön Başvuru Formu

Programın Amacı

Finans sektörü, özellikle ekonomi ve ticaretin gelişmesine paralel olarak gelişen, ama nicelik olarak yarattığı değer bakımından daha büyük çarpanlarla ifade edilebilecek bir sektördür. Bu anlamda finans alanı interdisipliner bir yapı göstermekle birlikte bu alanın çok hızlı gelişmesi ve genişlemesi ile birlikte tek başına ele alınabilecek bir uzmanlık alanını oluşturmaktadır. Son yıllarda finansal piyasaların gelişmesi ve finansal araçların çeşitlenmesi bir yandan yeni finansal yönetim tekniklerini gündeme getirmiş, diğer yandan da bu alandaki risk ve belirsizlikleri çoğaltarak finansal risk yönetiminin önemini arttırmıştır. Uluslararası finansal piyasalardaki işlem hacminin parasal tutarı, mal ve hizmet piyasalarında gerçekleşen işlemlerin parasal tutarının kat kat üzerine çıkmıştır. Uluslararası finansal piyasaların gösterdiği bu özerk gelişim ve bütünleşme, özellikle İngilizceyi iyi kullanan bu piyasaları takip edebilecek yetişmiş iş gücü ihtiyacını da arttırmaktadır.

Günümüz dünyasındaki bu finansal gelişmeleri anlayabilmek için; finansal faaliyetlerin, ekonominin işleyişi ve ekonomi politikası üzerindeki etkilerinin bilimsel bir zeminde ele alınmasını gerekmektedir. Bu gereksinim de ancak finans teorisi ile nicel yöntem ve bunlara ilişkin reel sektör uygulamalarından oluşan dengeli bir program olan Finans Yüksek Lisans programı ile karşılanmaktadır. Finans Yüksek Lisans Programı interdisipliner bir yapı içerisinde kurgulanarak günümüz dünyasındaki ekonomik gelişmeleri anlayan, öngörebilen, analiz eden ve çözüm önerileri sunabilen uzmanlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Ayrıca finans sektöründe özellikle bireysel emeklilik ve sigorta sektörlerinde analiz yapabilme kapasitesine sahip kalifiye personel ihtiyacının artması, önerilen programın sağlayacağı katkıyı belirten en somut göstergeler olarak kabul edilebilir.

Programın İçeriği

Tezli Program, toplam 21 kredilik ders yükü (7 ders) ve kredisiz yüksek lisans tezinden oluşur.

Tezsiz Program, toplam 30 kredilik ders yükü (10 ders) ve kredisiz bitirme projesinden oluşur.

Programın Müfredatı

 • FIN501İşletme Ekonomisi
 • FIN503Finansal Piyasalar ve Kurumlar
 • FIN505Kurumsal Finans
 • FIN507Araştırma Yöntemleri
 • FIN502Uluslararası Ekonomi
 • FIN517Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi
 • FIN509İleri Finansal Yönetim
 • EMBA 555 Finansal Türev Ürünler ve Risk Yönetimi
 • EMBA 547 Bankacılıkta Risk Yönetimi
 • EMBA 553 Uluslararası Finansal Yönetim
 • EMBA 545 Finansal Modelleme
 • SBE-500 Seminer
 • Seçmeli Ders I
 • Seçmeli Ders II
 • Seçmeli Ders III
 • Tez / Bitirme Projesi

Başvuru Belgeleri

 • Lisans Mezuniyet Belgesi (Belgenin aslı, noter onaylı sureti veya E-Devlet sistemi üzerinden alınan mezuniyet belgesi)
 • ALES sınav belgesi (Sadece tezli programlar için-EA en az 55 puan)
 • ÖSYM tarafından uygulanan İngilizce yabancı dil sınavlarından (YDS, e-YDS, YÖKDİL, e-YÖKDİL) birinden 100 puan üzerinden en az 55 puan alması
 • Not Çizelgesi (transkript); aslı ya da mezun olunan üniversite onaylı sureti
 • Nüfus Cüzdanı Sureti, Noter Onaylı Suret veya E-Devlet üzerinden alınan belge
 • Erkek Adaylar İçin Askerlik Durum Belgesi
 • 1 adet vesikalık fotoğraf
 • İkametgâh ve Sabıka Kaydı (E-Devlet)
 • Yurtdışındaki Üniversitelerden Mezun Olanlar İçin; Yükseköğretim Kurulundan alınan denklik belgesinin aslı veya onaylı sureti ve/veya Yükseköğretim Kurulu tarafından verilmiş tanınırlık belgesi.
 • T.C. İstanbul Okan Üniversitesi Yüksek Lisans başvuru formunu doldurmak
 • (Asılları ile gelindiği takdirde noter onayına gerek yoktur, tarafımızdan aslı gibidir yapılacaktır.)

Program Ücreti

Size özel indirimli program ücreti bilgisini almak, detaylı bilgi edinmek ve arzu ederseniz kayıt işlemlerinin başlayabilmesi için Ön Başvuru Formu'nu doldurmanız yeterlidir.

Ön Başvuru Formu

TANITIMLAR VE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ

Program Başkanımız Anlatıyor