Kamu Hukuku

MENU

Program Künyesi

Program Adı: Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programı
Program Türü: Tezli – Tezsiz
Program Dili: Türkçe
Program Başkanı: Prof. Dr. Serap Keskin Kiziroğlu

Ön Başvuru Süreci: Size özel indirimli program ücreti bilgisini almak, detaylı bilgi edinmek ve arzu ederseniz kayıt işlemlerinin başlayabilmesi için Ön Başvuru Formu'nu doldurmanız yeterlidir.

Ön Başvuru Formu

Programın Amacı

Bu program, hem kamu hem özel sektörde yer alan, bu iki dünyanın birbiriyle olan ilişki alanı içinde kamu hukuk alanındaki faaliyetleri, sorunları ve bunlarla ilgili ihtiyaçları kavrayabilen ve bunlara uygun yaratıcı çözümler üretme kapasitesine sahip hukukçular yetiştirilmesine katkıda bulunmak amacını gütmektedir.

İstanbul Okan Üniversitesi ise Kamu Hukuku Yüksek Lisans programı çerçevesinde, özellikle Anayasa Hukuku, Ceza Hukuku, İdare Hukuku, Devletler Genel Hukuku, Ekonomi Hukuku, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Genel Kamu Hukuku, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi, İnsan Hakları Hukuku gibi kamu hukuku alanlarında akademik devamlılığın yanı sıra hem kamu hem de iş dünyasında yer alan, bu iki dünyanın birbiriyle olan ilişki alanı ile kamu hukuku alanındaki faaliyetleri, sorunları ve bunlarla ilgili ihtiyaçları kavrayabilen ve bunlara uygun yaratıcı çözümler üretme kapasitesine sahip hukukçular yetiştirilmesine katkıda bulunmak amacını gütmektedir.

Kamu Hukuku alanında Yüksek Lisans yapan bir hukukçunun çok disiplinli hukuk bakış açısına sahip olması gerekmektedir. Hukuk eğitiminde bütünlüğün sağlanması, yüksek lisans ve doktora programı ile tamamlanmasına bağlıdır. Bu programlarda belirli ve özel konularda derinlemesine bir inceleme yapma ve bu alanda uzmanlaşma hedeflenmektedir.

Programın İçeriği

Tezli yüksek lisans programı toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur.

Tezsiz yüksek lisans programı toplam 30 krediden az olmamak kaydıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur.

Programın Müfredatı

 • KHUK 501 Anayasa Hukuku I
 • KHUK 502 İdare Hukuku I
 • KHUK 503 Ceza Hukuku Genel Hükümler I
 • KHUK 510 Anayasa Hukuku II
 • KHUK 507 İdari Yargılama Hukukunda İlk İnceleme Konuları
 • KHUK 504 Ceza Muhakemesi Hukuku I
 • KHUK 505 Siyasi Partiler Hukuku (Seçmeli Ders)
 • KHUK 506 Vergi Davaları I (Seçmeli Ders)
 • KHUK 508 İHAM Kararlarında Demokratik Özgürlüklerin Korunması I (Seçmeli Ders)
 • KHUK 511 İHAM Kararlarında Demokratik Özgürlüklerin Korunması II (Seçmeli Ders)
 • KHUK 509 Feminist Hukukta Eşitlik Ve Hukukun Tarafsızlığı Tartışması (Seçmeli Ders)
 • KHUK 512 Vergi Davaları II (Seçmeli Ders)
 • Proje / Tez

Başvuru Belgeleri

 • ALES belgesi
 • Özgeçmiş
 • Nüfus Cüzdanı Sureti
 • Dört yıllık lisans diplomasının aslı veya noter tasdiklisi
 • Not Çizelgesi (transkript) aslı veya noter tasdiklisi ya da mezun olunan üniversite onaylısı
 • 3 adet vesikalık fotoğraf
 • Nüfus Cüzdanı
 • T.C. İstanbul Okan Üniversitesi Yüksek Lisans başvuru formunu doldurmak.

Program Ücreti

Size özel indirimli program ücreti bilgisini almak, detaylı bilgi edinmek ve arzu ederseniz kayıt işlemlerinin başlayabilmesi için Ön Başvuru Formu'nu doldurmanız yeterlidir.

Ön Başvuru Formu