Kamu Hukuku

MENU

Program Künyesi

Program Adı: Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programı
Program Türü: Tezli – Tezsiz
Program Dili: Türkçe
Program Başkanı: Prof. Dr. Serap Keskin Kiziroğlu

Ön Başvuru Süreci: Size özel indirimli program ücreti bilgisini almak, detaylı bilgi edinmek ve arzu ederseniz kayıt işlemlerinin başlayabilmesi için Ön Başvuru Formu'nu doldurmanız yeterlidir.

Ön Başvuru Formu

Programın Amacı

Bu program, hem kamu hem özel sektörde yer alan, bu iki dünyanın birbiriyle olan ilişki alanı içinde kamu hukuk alanındaki faaliyetleri, sorunları ve bunlarla ilgili ihtiyaçları kavrayabilen ve bunlara uygun yaratıcı çözümler üretme kapasitesine sahip hukukçular yetiştirilmesine katkıda bulunmak amacını gütmektedir.

İstanbul Okan Üniversitesi ise Kamu Hukuku Yüksek Lisans programı çerçevesinde, özellikle Anayasa Hukuku, Ceza Hukuku, İdare Hukuku, Devletler Genel Hukuku, Ekonomi Hukuku, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Genel Kamu Hukuku, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi, İnsan Hakları Hukuku gibi kamu hukuku alanlarında akademik devamlılığın yanı sıra hem kamu hem de iş dünyasında yer alan, bu iki dünyanın birbiriyle olan ilişki alanı ile kamu hukuku alanındaki faaliyetleri, sorunları ve bunlarla ilgili ihtiyaçları kavrayabilen ve bunlara uygun yaratıcı çözümler üretme kapasitesine sahip hukukçular yetiştirilmesine katkıda bulunmak amacını gütmektedir.

Kamu Hukuku alanında Yüksek Lisans yapan bir hukukçunun çok disiplinli hukuk bakış açısına sahip olması gerekmektedir. Hukuk eğitiminde bütünlüğün sağlanması, yüksek lisans ve doktora programı ile tamamlanmasına bağlıdır. Bu programlarda belirli ve özel konularda derinlemesine bir inceleme yapma ve bu alanda uzmanlaşma hedeflenmektedir.

Programın İçeriği

Tezli yüksek lisans programı toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur.

Tezsiz yüksek lisans programı toplam 30 krediden az olmamak kaydıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur.

Programın Müfredatı

 • KHYL 502 Suç Genel Teorisinde Hukuka Aykırılık
 • SBE 520 Seminer (Hukukta Bilimsel Araştırma)
 • KHYL 503 Uluslararası Ceza Hukuku
 • KHYL 507 Uygulamada Kamu Hukuku
 • KHYL 504 İHAM Kararlarında Demokratik Özgürlüklerin Korunması
 • KHYL 505 Karşılaştırmalı Siyasal Rejim
 • KHYL 508 Siyasi Partiler Hukuku
 • KHYL 511 Feminist Hukukta Eşitlik ve Hukukun Tarafsızlığı
 • KHYL 509 Vergi Anlaşmazlıkları ve Çözüm Yolları
 • Proje / Tez

Başvuru Belgeleri

 • Lisans Mezuniyet Belgesi (Belgenin aslı, noter onaylı sureti veya E-Devlet sistemi üzerinden alınan mezuniyet belgesi)
 • ALES sınav belgesi (Sadece tezli programlar için-EA en az 55 puan)
 • Not Çizelgesi (transkript); aslı ya da mezun olunan üniversite onaylı sureti
 • Nüfus Cüzdanı Sureti, Noter Onaylı Suret veya E-Devlet üzerinden alınan belge
 • Erkek Adaylar İçin Askerlik Durum Belgesi
 • 1 adet vesikalık fotoğraf
 • İkametgâh ve Sabıka Kaydı (E-Devlet)
 • Yurtdışındaki Üniversitelerden Mezun Olanlar İçin; Yükseköğretim Kurulundan alınan denklik belgesinin aslı veya onaylı sureti ve/veya Yükseköğretim Kurulu tarafından verilmiş tanınırlık belgesi.
 • T.C. İstanbul Okan Üniversitesi Yüksek Lisans başvuru formunu doldurmak
 • (Asılları ile gelindiği takdirde noter onayına gerek yoktur, tarafımızdan aslı gibidir yapılacaktır.)

Program Ücreti

Size özel indirimli program ücreti bilgisini almak, detaylı bilgi edinmek ve arzu ederseniz kayıt işlemlerinin başlayabilmesi için Ön Başvuru Formu'nu doldurmanız yeterlidir.

Ön Başvuru Formu

TANITIMLAR VE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ

Program Başkanımız Anlatıyor

Öğrencilerimiz Anlatıyor


Nail SÖĞÜT - Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programı
Öğretim görevlileri açısından yapılan araştırmalarım neticesinde Okan Üniversitesine başvuru yapma kararı verdim. Kurum tarafın dan da yapılan başvurum değerlendirilerek kabul gördü. Eğitim sürecinde gerek hocalarımızın ders anlatması gerekse de birebir ilgilenmeleri son derece üst seviyededir. Hocalarımızın üst düzey olmasının yanında Enstitü ve diğer birimlerde görev yapan personeller çözüm odaklı davranmaktadırlar bu nedenden dolayı Okan Üniversitesi ailesine çok teşekkür ederim.


Ebru KÖSE - Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programı
İstanbul Barosu'na kayıtlı olarak 3 seneyi aşkın bir süredir serbest avukatlık yapıyorum. Çalışma alanlarım daha ziyade Ceza ve Aile hukuku üzerine, bu sebeple Okan Üniversitesi'nde Kamu Hukuku üzerine yüksek lisans yapmak istedim. Kamu Hukuku Tezli Yüksek Lisans programı sayesinde kamu ve özel alanlarda karşılaştırmalı olarak bilgi edinerek, hukukun uygulanabilirliği üzerinde çalışma fırsatı yakaladım. Eğitim aldığım yüksek lisans programını, teorik bilgilerini güncele uyarlama yetisi kazanıp mesleki faaliyetini icra ederken yararlanmak isteyen herkese tavsiye ederim.