Pazarlama (İngilizce)

MENU

Program Künyesi

Program Adı: Pazarlama
Program Türü: Tezli – Tezsiz
Program Dili: İngilizce
Program Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Fatma Yonca Tunç

Ön Başvuru Süreci: Size özel indirimli program ücreti bilgisini almak, detaylı bilgi edinmek ve arzu ederseniz kayıt işlemlerinin başlayabilmesi için Ön Başvuru Formu'nu doldurmanız yeterlidir.

Programın Amacı

Bu programın amacı, sürekli gelişen ve değişen piyasa şartlarına göre kendini yenilemeyi bilen, girişimci, dinamik ve analitik düşünce becerisine sahip satış ve pazarlama konusunda uzman yöneticiler yetiştirerek iş hayatına kazandırmaktır.

İngilizce program olması nedeniyle yurt dışından gelecek öğrencilerin mezuniyet sonrası iş hayatına katıldıklarında kendi ülkelerinde gerek sosyal gerekse iş hayatlarında hem üniversitemizin hem de şehir ve ülkemizin tanıtımına katkıda bulunmalarını sağlayacaktır. Buna ek olarak yabancı öğrencilerin de Türkçe öğrenmesine ve Türk kültürünü tanımalarına aracı olmak, üniversite öğretim üyelerimizin yurt dışından proje alma potansiyelini, uluslararası dergilerde yapılacak yayın sayısını ve diğer ülkelerdeki akademik çevreyle iletişim olanaklarını arttırmayı sağlayacaktır.

Kendi vatandaşlarımız olan öğrencilerimiz ise mezuniyet sonrası aldıkları İngilizce ve dünya standartlarındaki eğitimleri sayesinde, pazarlama ve satış alanında ülkemizin rekabetçiliğine katkıda bulunacak çalışmalarda bulunabileceklerdir.

Programın İçeriği

Tezli Program toplam 21 kredilik ders yükü (7 ders) ve kredisiz yüksek lisans tezinden oluşur.

Tezsiz program, toplam 30 kredilik ders yükü (10 ders) ve kredisiz bitirme projesinden oluşur.

Programın Müfredatı

 • E-PMBA 519 Sales And Sales Team Management
 • E-PMBA 513 Marketing Management
 • E-MBA 525 Statistic Analaysis Decition Making
 • E-PMBA 551 Advertising Management
 • E-PMBA 575 Dijital Marketing
 • E-PMBA 527 Customer Relationship Management (CRM)
 • E-PMBA 541 Marketing Research
 • E-PMBA 561 Local and International Transport
 • E-PMBA 567 Relationship Marketing
 • E-PMBA 515 Management and Organization
 • SBE-500 Seminar
 • Tez / Bitirme Projesi


Başvuru Belgeleri

 • Dört yıllık lisans diplomasının aslı veya noter tasdiklisi
 • ALES sınavından ilgili alanda en az 55 puan almış olmak (Sadece tezli programlar için)
 • Not Çizelgesi (transkript); aslı veya noter tasdiklisi, ya da mezun olunan üniversite onaylısı
 • 3 adet vesikalık fotoğraf
 • Nüfus Cüzdanı
 • T.C. İstanbul Okan Üniversitesi Yüksek Lisans başvuru formunu doldurmak

Program Ücreti

Size özel indirimli program ücreti bilgisini almak, detaylı bilgi edinmek ve arzu ederseniz kayıt işlemlerinin başlayabilmesi için Ön Başvuru Formu'nu doldurmanız yeterlidir.

Ön Başvuru Formu