İstanbul Okan Üniversitesi

İşleyiş

MENU

İstanbul Okan Üniversitesi Yeterlik ve Düzey Belirleme Sınavı’nda başarı gösteren öğrencilerle, sınav tarihinden geriye doğru iki takvim yılı içinde eşdeğerliği Senato tarafından kabul edilen bir ulusal ya da uluslararası yabancı dil sınavında başarılı olduğunu belgeleyen öğrenciler hazırlık programından muaf tutulurlar. Hazırlık Programı’na İstanbul Okan Üniversitesi Yeterlik ve Düzey Belirleme Sınavı’nda başarılı olamayan öğrenciler kayıt olurlar. Bu öğrenciler, sınavda aldıkları puanlara göre gruplara ayrılıp farklı düzeylerdeki sınıflara yerleştirilirler. Haftalık ders saatleri, sınav sonucu belirlenen düzeylere göre en az 20 ile en fazla 30 saat arasında değişmektedir.

Dersler, temel dilbilgisinin yanısıra, okuma, yazma, dinleme, not alma ve konuşma becerilerini geliştirmeye yönelik kitaplar ve görsel - işitsel araçlar yardımıyla öğrencilerimize öğrenmekte oldukları yabancı dili kazandırmayı amaçlamaktadır. Ders saati dağılımı, düzeylere ve dönemlere göre farklılık göstermektedir. İstanbul Okan Üniversitesi’nde iletişimsel eğitim yöntemi uygulanmaktadır, öğrencilerin dil öğrenim sürecine aktif olarak katılmalarını olanaklı kılan görsel, işitsel ve teknolojik araçlar kullanılmaktadır. Yabancı dil eğitiminde amacımız, öğrencilerin dili, içinde bulundukları bağlamda, doğru ve akıcı bir şekilde kullanmalarını sağlamaktır. Bu nedenle okuma, yazma, dinleme ve konuşma derslerine özel bir önem verilmektedir. Hazırlık Programımızda, Çince, İngilizce ve Rusça hazırlık programları Avrupa Birliği Ortak Dil Çerçevesi kriterlerine göre eğitim vermektedir.

İngilizce Hazırlık Programı hakkında genel bilgi:

İngilizce Hazırlık sınıfına kayıtlı öğrenciler İstanbul Okan Üniversitesi Yeterlik ve Düzey Belirleme Sınavı sonucuna göre haftalık 20 ile 30 saat arasında öğrenim görmektedirler. Ders kitapları ve beceri dersleri için ayrılan ders saatleri her iki yarıyılda farklıdır. Hazırlık programı süresince öğrencilerin amaçlanan İngilizce kullanımına ulaşmaları için sunumlar ve ödevler hazırlama, değişik düzeylerde okuma, değerlendirme ve grup çalışmaları gibi etkinlikler yürütülmektedir. Eğitim - öğretim yılı sonunda öğrencilerin üniversite eğitimlerine devam etmeleri ve eğitim hayatlarını, kariyerlerini geliştirmeleri amaçlanmaktadır.

Çince Mütercim Tercümanlık Hazırlık Programı hakkında genel bilgi:

Çince Hazırlık sınıflarına kayıtlı öğrenciler haftalık 30 saatlik öğrenim görmektedirler. İstanbul Okan Üniversitesi’nin Çin Halk Cumhuriyeti Pekin Dil ve Kültür Üniversitesi ile imzaladığı protokol uyarınca, bu üniversitenin gönderdiği öğretim elemanları Çince Mütercim Tercümanlık bölümü ve hazırlık programında ders vermektedir. İki üniversitenin yaptığı işbirliği neticesinde Çince öğrenme ders kitapları, yazılım programları, video ve kasetlerle donanmış ayrıntılı bir program uygulanmaktadır.

Rusça Mütercim Tercümanlık Hazırlık Programı hakkında genel bilgi:

Yabancılara Rusça eğitimi konusunda uzman Rus ve Türk öğretim elemanlarının önderliğinde Rusça dil bilgisi, okuma, yazma, işitme-algılama ve konuşma dersleri haftada 30 saatlik bir program dahilinde yapılmaktadır. Ayrıca, arzu eden öğrenciler Moskova Puşkin Dil Üniversitesi ile yapmış olduğumuz anlaşma çerçevesinde, yaz aylarını Moskova’da değerlendirip öğrendikleri dili daha aktif hale getirme şansına sahip olabilmektedirler.