Girişimcilik

MENU

Program Künyesi

Program Adı: Girişimcilik Lisans Programı
Program Türü: Tezli-Tezsiz
Program Dili: Türkçe
Program Başkanı: Doç. Dr. Mehmet Kabasakal

Ön Başvuru Süreci: Size özel indirimli program ücreti bilgisini almak, detaylı bilgi edinmek ve arzu ederseniz kayıt işlemlerinin başlayabilmesi için Ön Başvuru Formu'nu doldurmanız yeterlidir.

Ön Başvuru Formu

Programın Amacı

Türkiye’de girişimcilik heyecanı yüksek ise de pek çok girişim kısa sürede başarısızlıkla sonuçlanmaktadır. Başarısızlığın temel nedeni, bir iş fikrini bulan girişimcinin bu fikrin başarılı bir işe dönüştürülmesi için gerekli bilgi ve becerilere sahip olmamasıdır. Önerilen programın amacı bu bilgi ve becerilerin yüksek lisans düzeyinde vermektir.

Söz konusu önerilen programa aşağıdaki iki kaynaktan öğrenci alınması öngörülmektedir:

 • Halen çalışmakta olan ama kendi işini kurmak isteyenler
 • Hiç iş deneyimi olmayan ve kendi işini kurarak iş hayatına katılmak isteyenler

Programın İçeriği

Program 3 dönemden oluşmakta ve tezli veya tezsiz olarak yapılabilmektedir.

Tezsiz program, toplam 30 kredilik ders yükü (10 ders) ve kredisiz bitirme projesinden oluşur. Tezli program, toplam 24 kredilik ders yükü (8 ders) ve kredisiz yüksek lisans tezinden oluşur.

Programın Müfredatı

 • GMBA 511 Dünya’da ve Türkiye’de Gelişmeler
 • GMBA 513 Stratejik Planlama
 • GMBA 515 Yeni İşin Yönetimi ve Organizasyonu
 • GMBA 517 Seminer I
 • GMBA 522 Türkiye’de İş Ortamı ve Kurumla
 • GMBA 524 Yeni İşin Finansmanı
 • GMBA 531 Pazarlama Stratejisi
 • GMBA 533 Yeni İşin Kuruluşu
 • Seminer Dersi
 • Bitirme Projesi / Tez

Başvuru Belgeleri

 • Lisans Mezuniyet Belgesi (Belgenin aslı, noter onaylı sureti veya E-Devlet sistemi üzerinden alınan mezuniyet belgesi)
 • ALES sınav belgesi (Sadece tezli programlar için-EA en az 55 puan)
 • Not Çizelgesi (transkript); aslı ya da mezun olunan üniversite onaylı sureti
 • Nüfus Cüzdanı Sureti, Noter Onaylı Suret veya E-Devlet üzerinden alınan belge
 • Erkek Adaylar İçin Askerlik Durum Belgesi
 • 1 adet vesikalık fotoğraf
 • İkametgâh ve Sabıka Kaydı (E-Devlet)
 • Yurtdışındaki Üniversitelerden Mezun Olanlar İçin; Yükseköğretim Kurulundan alınan denklik belgesinin aslı veya onaylı sureti ve/veya Yükseköğretim Kurulu tarafından verilmiş tanınırlık belgesi.
 • T.C. İstanbul Okan Üniversitesi Yüksek Lisans başvuru formunu doldurmak
 • (Asılları ile gelindiği takdirde noter onayına gerek yoktur, tarafımızdan aslı gibidir yapılacaktır.)

Program Ücreti

Size özel indirimli program ücreti bilgisini almak, detaylı bilgi edinmek ve arzu ederseniz kayıt işlemlerinin başlayabilmesi için Ön Başvuru Formu'nu doldurmanız yeterlidir.

Ön Başvuru Formu