Programın Amacı

MENU

Sağlık sektöründe çalışan ya da çalışmayı düşünen yönetici adayları için sağlık politikaları, yönetim organizasyon, sağlık ekonomisi, biyoistatistik, toplam kalite, finansal yönetim, sağlık pazarlaması, sağlık hukuku ve mevzuatı, epidemiyoloji, insan kaynakları, stratejik yönetim, reklam ve halkla ilişkiler gibi hastane yöneticiliğinin önemli kavramlarını uygulamaya aktaran bir eğitimdir.