İşletme (İngilizce)

MENU
İşletme (İngilizce)

İşletme yönetimi, özel sektör ve kamu kuruluşlarının değişen çevre koşullarına uyum göstererek etkin, kârlı ve verimli bir şekilde yönetilmelerine yönelik esasları kapsayan bir alandır. Sürekli bir değişim ve gelişme içerisinde olan iş dünyasına hitap eden işletme eğitiminin, reel sektör ve sermaye piyasalarını çok yakından takip eden vizyonuyla, geleceğe ve yeniliklere yönelik olarak sunulması gerekmektedir. İşletme eğitimi, amaçların doğru olarak saptanması ve gerçekleşmesi, kaynakların etkin kullanımı, strateji ve değişim yönetimi, örgüt geliştirme ve genel yönetim, üretim / hizmet yönetimi, finansman, muhasebe, pazarlama, insan kaynakları yönetimi ve yönetim bilişim sistemleri gibi alanlarla ilgili temel kavramlara dayanır.

Küreselleşmenin etkisiyle uluslararası alanda iş yapan firmaların sayısı oldukça fazladır. Bu nedenle işletme eğitiminin, uluslararası platformda etkin bir şekilde rol alabilecek yönetici adaylarını yetiştirmesi büyük önem taşımaktadır. Her geçen gün mesafelerin daha da kısaldığı ve küresel bir köy haline geldiği kabul edilen dünyamızda, uluslararası alanda iş yapan firmaların sayısı artan bir ivmeyle büyümektedir.