Başvuru Koşulları ve Gerekli Belgeler

MENU

Başvuru Koşulları

Patlayıcı Mühendisliği Yüksek Lisans Tezli Programı öğrenci kabul koşulları

 • Mühendislik Fakülteleri, Fen Fakülteleri ve Teknik Eğitim Fakülteleri mezunları Patlayıcı Mühendisliği Yüksek Lisans Tezli Programına başvurabilirler. Transkriptleri incelendikten sonra gerekirse bilimsel hazırlık şartı konulabilir (en fazla 18 kredi bilimsel hazırlık dersi)

Patlayıcı Mühendisliği Yüksek Lisans Tezsiz Programı öğrenci kabul koşulları

 • 4 yıllık Lisans eğitimi almış tüm adaylar en az 9 kredilik bilimsel hazırlık dersi almak şartıyla başvurabilirler.
 • ALES sınavından en az 55 puan (Sayısal) almak (Tezli YL programı için)

Başvuru Belgeleri

 • Lisans Mezuniyet Belgesi (Belgenin aslı, noter onaylı sureti veya E-Devlet sistemi üzerinden alınan mezuniyet belgesi)
 • ALES sınav belgesi (Sadece tezli programlar için-Sayısal en az 55 puan)
 • Not Çizelgesi (transkript); aslı ya da mezun olunan üniversite onaylı.
 • Nüfus Cüzdanı Sureti, Noter Onaylı Suret veya E-Devlet üzerinden alınan belge
 • 1 adet vesikalık fotoğraf
 • E-devletten İkametgâh ve Sabıka Kaydı
 • Erkek Adaylar İçin Askerlik Durum Belgesi
 • Yurtdışındaki Üniversitelerden Mezun Olanlar İçin; Yükseköğretim Kurulundan alınan denklik belgesinin aslı veya onaylı sureti ve/veya Yükseköğretim Kurulu tarafından verilmiş tanınırlık belgesi.
 • T.C. İstanbul Okan Üniversitesi Yüksek Lisans başvuru formunu doldurmak

(Asılları ile gelindiği takdirde noter onayına gerek yoktur, tarafımızdan aslı gibidir yapılacaktır.)