Ağız Diş ve Çene Radyolojisi

MENU

Program Künyesi

Program Adı: Ağız Diş ve Çene Radyolojisi Yüksek Lisans Programı
Program Türü: Tezli
Program Dili: Türkçe
Program Başkanı: Prof. Dr. Mehmet İlgüy

Ön Başvuru Süreci: Size özel indirimli program ücreti bilgisini almak, detaylı bilgi edinmek ve arzu ederseniz kayıt işlemlerinin başlayabilmesi için Ön Başvuru Formu'nu doldurmanız yeterlidir.

Ön Başvuru Formu

Programın Amacı

Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi uygulamaları diş hekimliği pratiğinin ayrılmaz bir parçasıdır. Bu alandaki gelişmeler doğru tedavilerin uygulanmasına ve zamandan, ekonomik koşullardan büyük tasarruf sağlarken, hastanın tedavilerini de kolaylaştırmaktadır.

Verilecek yüksek lisans eğitimi;

 • Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi klinik uygulamalarının teorik ve pratik olarak yürütülen müfredatla, özellikle ileri görüntüleme yöntemleri kapsamında bilgilendirme,
 • Ağız, Diş ve Çene Radyolojisini diğer klinik uygulamalarla entegre etme becerisi verme,
 • Sistemik bir yaklaşımla tıbbi kooperasyon ve kollaborasyon becerisi verme,
 • Radyasyondan korunma ilkeleriyle diş hekimini, yardımcılarını, hastayı ve çevreyi güvenli bir ortam haline getirme bilgi ve becerisini kazandırma,
 • Bilimsel araştırmaları takip edebilme ve yorumlayabilme becerisi kazandırma amacındadır.
 • Yaratılacak eğitimli diş hekimlerinin, uluslararası bilimsel alanda hızla gelişen radyodiagnostik alanında ülkemizin verimliliği ve etkinliğini arttıracağı kanaatindeyiz.

Programın İçeriği

Tezli Yüksek Lisans Programında en az 13 seçmeli ders (toplam 27 kredi) alınması ve başarı ile tamamlanması zorunludur.

Programın Müfredatı

 • ODR 601 Dentomaksillofasiyal Radyoloji
 • ODR 603 Klinik Uygulamalar I
 • ODR 605 Literatür Taraması I
 • ORY 101 Baş - Boyun Anatomisi
 • SAY 551 Epidemiyoloji
 • ODR 609 Sistemik Hastalıkların Ağız Belirtileri
 • ODR 602 Radyografik teknikler ve Tanı
 • ODR 608 Ağız Mukozası Hastalıkları
 • SAY 512 Biyoistatistik ve Karar Verme
 • ODR 610 Vaka Tartışması
 • Seminer Dersi
 • Bitirme Projesi / Tez

Başvuru Belgeleri

 • Lisans Mezuniyet Belgesi (Belgenin aslı, noter onaylı sureti veya E-Devlet sistemi üzerinden alınan mezuniyet belgesi)
 • ALES sınav belgesi (Sadece tezli programlar için-Sayısal en az 55 puan)
 • Not Çizelgesi (transkript); aslı ya da mezun olunan üniversite onaylı.
 • TIPDİL Belgesi (Diş hekimliği alanındaki doktora programlarında yabancı dil koşulunda TIPDİL puanı (en az 55) geçerli olup süresi 5 yıldır.)
 • Nüfus Cüzdanı Sureti, Noter Onaylı Suret veya E-Devlet üzerinden alınan belge
 • 1 adet vesikalık fotoğraf
 • İkametgâh ve Sabıka Kaydı (aslı veya e-Devlet)
 • Erkek Adaylar İçin Askerlik Durum Belgesi
 • Yurtdışındaki Üniversitelerden Mezun Olanlar İçin; Yükseköğretim Kurulundan alınan denklik belgesinin aslı veya onaylı sureti ve/veya Yükseköğretim Kurulu tarafından verilmiş tanınırlık belgesi.
 • T.C. İstanbul Okan Üniversitesi Yüksek Lisans başvuru formunu doldurmak
 • (Asılları ile gelindiği takdirde noter onayına gerek yoktur, tarafımızdan aslı gibidir yapılacaktır.)

Program Ücreti

Size özel indirimli program ücreti bilgisini almak, detaylı bilgi edinmek ve arzu ederseniz kayıt işlemlerinin başlayabilmesi için Ön Başvuru Formu'nu doldurmanız yeterlidir.

Ön Başvuru Formu