Ağız Diş ve Çene Radyolojisi

MENU

Diş hekimliğinde radyolojinin dahli olmayan hiçbir alan yoktur. Son 20 yılda çok büyük teknolojik gelişmeler meydana gelmiş, bunun yanı sıra diş, ağız, çene ve yüz sisteminin vücudun diğer sistemleriyle ilişkisinin daha iyi anlaşılması sonucu tıbbi görüntüleme yöntemlerinin de entegre olması sonucu, Ağız, Diş ve Çene Radyolojisinin işlevi ve önemi artmıştır. Her ne kadar diş hekimleri, beş yıllık diş hekimliği lisans eğitimi sürecince yeterli bir radyoloji eğitimi alsalar da, özellikle ileri görüntüleme yöntemleri hakkında teorik ve pratik çalışmalarla daha spesifik bilgiler edinerek ve hasta üzerinde uygulama yaparak kendilerini bu alanda geliştirmelerine olanak sağlanacaktır. Bu programın sonunda kendisini, hastalarını ve çevreyi iyonlaştırıcı radyasyonun etkilerinden korumaya önem veren, insan sağlığına saygılı ve etik değerlere bağlı diş hekimleri olarak Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi alanında topluma fayda sağlayan bireyler yetiştirmek amaçlanmıştır.