Programın Amacı

MENU

Beslenme ve Diyetetik Yüksek Lisans Programının amacı; beslenme alanında toplumsal sorunları analiz edebilecek ve çözüm için gerekli beslenme plan ve politikaları oluşturabilecek bilgi, beceri ve duyarlılık sahibi; bireylere onların besin seçimindeki fizyolojik, psikolojik, ekonomik ve sosyolojik etmenleri belirleyerek özel danışmanlık ve beslenme eğitimi verebilecek yeterlilikte; hastane ve diğer sağlık kuruluşları ile tüm toplu beslenme hizmeti verilen kuruluşlarda besin hazırlama ve pişirme ünitelerinin denetimi, yönetimi ve organizasyonunu yapabilecek donanıma sahip, besinlerin insan sağlığına etkilerini ve tüketim düzeylerini araştırma ve geliştirmede deneyim kazanmış, değişen yaşam koşullarına uygun, sağlığı geliştirici, hastalıktan koruyucu ve tedavide etkin olan diyet faktörlerinin işlevlerine yönelik gerekli alt yapıyı oluşturabilen, akademik alanda gelişmeleri izleyebilen; yirmi birinci yüzyılın gereksinimlerini karşılayacak üst düzey bilgi ve beceri ile donatılmış bilim uzmanları yetiştirmektir.