Programın Amacı

MENU

Restoratif Diş Tedavisi; dişlerin morfolojik, mikroskobik, ultrastürüktürel ve fizikokimyasal düzeyde yapıları ve fonksiyon özellikleri, bu yapı ve fonksiyonlarda normalden sapmalara, bozukluklara neden olan hastalıklar, bu hastalıklardan korunma yöntemleri, bu hastalıkların komplikasyonlarını önleyici tedavileri, her düzeydeki yapısal bozuklukların operatif ve restoratif işlemlerle onarılıp, dişlerin fonksiyonel durumlarını iyileştirici tedavileri ile ilgili bilim dalıdır.

Günümüzde, diş rengindeki restoratif biyomateryallerin gelişimiyle, fonksiyonel ve estetik tedaviler öne çıkmıştır. Bunun yanısıra, bilgisayar teknolojilerindeki gelişmeler, estetik ve fonksiyonel diş tedavilerinin kişiye özel gülüş tasarımları ile uygulamasında önemli katkılar sunmaktadır.

Estetik Restoratif Diş Tedavisi Tezli Yüksek Lisans eğitimi ile, dişin sert dokusu ile ilgili tüm anomali ve hastalıklarını ayırt edip tanıyabilecek, yorumlayıp kişiye özel tutum ve gülüş tasarımı ile diş tedavilerini tamamlayabilecek, topluma ileri seviyede sağlık hizmeti verebilecek, klinik ve bilimsel donanıma sahip dişhekimleri yetiştirilmesi amaçlanmıştır.