Programın Amacı

MENU

Oluşturduğumuz tezli/tezsiz yüksek lisans programı ile veri güvenliği ve iletişim başta olmak üzere yeni teknolojilere hakim uzman hukukçular ve veri koruma ve telif hakları başta olmak üzere dijital çağda düzenleyici ve koruyucu hukuk hakkında uzman mühendisler yetiştirilmesi ve onlara bu alanlarda araştırma yetisi kazandırılması hedeflenmektedir.