MENU

Tezsiz olarak sunulan İngilizce Otomotiv Mekatroniği ve Akıllı Araçlar (Automotive Mechatronics and Intelligent Vehicles) Yüksek Lisans Programına, ÖSYM tarafından yapılan ALES'den en az 55 seviyesini elde etmiş Otomotiv Mühendisliği, Makina Mühendisliği, ve Enerji Mühendisliği lisans derecesi almış öğrenciler kabul edilebilir. Bunun yanında Bilgisayar Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği ve Elektrik Elektronik Mühendisliği Lisans Programları mezunları da aşağıda belirtilen 'Bilimsel Hazırlık Programı' çerçevesindeki dersleri başarıyla tamamlamak koşuluyla ana programı takip edebilirler.

Bu programın İngilizce olduğu göz önüne alınarak, kabul sırasında adayların KPDS ve benzeri ulusal ve uluslar arası sınavlarda en az 60 veya eşdeğeri bir not almış olmaları şartı aranır.

Programda her birinin toplam kredisi 3 olan dersler; Zorunlu Ders ve Seçmeli Ders olarak iki başlık altında toplanmıştır. Öğrencilerin mezun oluncaya kadar en az 21 kredilik dersi ve Yüksek Lisans Tezini başarmış olması gerekmektedir.