İstanbul Okan Üniversitesi

Genel Bilgi

MENU

Öğrenci İşleri üniversitemizin öğrenci işlemlerini merkezi olarak yürütmek amacıyla kurulmuş ve tüm öğrencilerimizin kayıtlarının tutulduğu, belgelerin saklandığı, hazırlandığı ve dağıtıldığı bir birimdir.

Amaç ve Görev
Yükseköğretim Üst Kuruluşları ve Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararnamenin 31.maddesi maddesi uyarınca;

 1. Öğrencilerin yeni kayıt, kabul ve ders durumları ile ilgili gerekli işleri yapmak,
 2. Mezuniyet, kimlik, burs, mezunların izlenmesi işlemlerini yürütmek,
 3. Verilecek diğer benzer görevleri yerine getirmektir.

Yürütülen İşlemler:

 • Üniversitemiz Fakülte ve Yüksekokula kayıt hakkı kazanan tüm öğrencilerin kayıt kabulü ile ilgili gerekli işlemleri yapmak,
 • Kayıt yenileyen öğrencilerin ders kayıt formlarının kontrolünü yapmak,
 • Öğrenci kimlik kartlarının hazırlanması ve dağıtımının yapılmasını sağlamak,
 • Günlük öğrenci işlemleri içinde Öğrenci Belgesi ve Transkript belgeleri hazırlamak,
 • İndirimli seyahat kartı işlemlerini yürütmek,
 • Erkek öğrencilerin askerlik işlemlerini yürütmek,
 • Mezuniyete hak kazanan öğrencilerle ilgili işlemleri yapmak ve diplomalarını hazırlamak,
 • Her türlü istatistiki bilgileri düzenlemek,
 • Eğitim-Öğretimle ilgili kararların uygulanmasını sağlamak,
 • Kayıt sildirme,
 • İlişik kesme,
 • İzinli sayılma / kayıt dondurma,
 • İntibak işlemleri,
 • Akademik Takvim hazırlanması ve uygulanması,
 • Yatay ve Dikey Geçişle ilgili iş ve işlemler,
 • İç yatay geçiş,
 • Çift ana dal ve yan dal işlemlerinin takibi,
 • Yabancı Uyruklu öğrencilerle ilgili iş ve işlemler,
 • Öğrenci Kontenjan önerileri işlemleri,
 • Yaz Okulu iş ve işlemleri,
 • Öğrenci Otomasyonu ile ilgili her türlü iş ve işlemler ve verilecek diğer görevleri yapmak.

Öğrenci İşleri ile iletişime geçmek için;
ogrenciisleri@okan.edu.tr