Resim

MENU

Program Künyesi

Program Adı: Resim Yüksek Lisans Programı
Program Türü: Tezli
Program Dili: Türkçe
Program Başkanı: Prof. Dr. Güliz Muğan

Ön Başvuru Süreci: Size özel indirimli program ücreti bilgisini almak, detaylı bilgi edinmek ve arzu ederseniz kayıt işlemlerinin başlayabilmesi için Ön Başvuru Formu'nu doldurmanız yeterlidir.

Ön Başvuru Formu

Programın Amacı

Geçmiş ve güncel sanat bilgileriyle karşılaştırmalı olarak yeni yorumlar yapmak ve özgün yapıt oluşumuna katkı üretmek; 'Resim' alanında akademik ortamda olmak isteyen lisans programı mezunlarına, alanlarıyla ilgili bilgilenme ve gelişme olanağı sunmaktır.

Sağlanması düşünülen bilgilendirme süreci kuramsal ve uygulamalı bir programla yürütülecektir.

Tezli olarak sunulan Resim Ana Sanat alanındaki Yüksek Lisans Programı resimsel yaratım sürecine katkı üretebilecek kuramsal ve uygulamalı çalışmalar ile öğrenmenin öğrenildiği özgün yapıt ortaya koyan ortam koşullarını kapsar.

Programın Müfredatı

 • RES 111 Resim Sanatında Kavram Ve Biçimlendirme
 • RES 121 Mimaride Sanat Ve Yorumları I
 • RES 131 Araştırma Yöntemleri
 • RES 141 Güncel Sanat Pratiği I
 • RES 151 Estetik Ve Sanat Felsefesi
 • RES 112 Resim Sanatında Kavram Ve Biçimlendirme
 • RES 122 Mimaride Sanat Ve Yorumları
 • RES 132 Araştırma Yöntemleri 2
 • RES 142 Güncel Sanat Pratiği 2
 • Seminer Dersi
 • Tez

Başvuru Belgeleri

 • Lisans Mezuniyet Belgesi (Belgenin aslı, noter onaylı sureti veya E-Devlet sistemi üzerinden alınan mezuniyet belgesi)
 • ALES sınav belgesi (Sadece tezli programlar için-Sözel en az 55 puan)
 • Not Çizelgesi (transkript); aslı ya da mezun olunan üniversite onaylı sureti
 • Nüfus Cüzdanı Sureti, Noter Onaylı Suret veya E-Devlet üzerinden alınan belge
 • Erkek Adaylar İçin Askerlik Durum Belgesi
 • 1 adet vesikalık fotoğraf
 • İkametgâh ve Sabıka Kaydı (E-Devlet)
 • Yurtdışındaki Üniversitelerden Mezun Olanlar İçin; Yükseköğretim Kurulundan alınan denklik belgesinin aslı veya onaylı sureti ve/veya Yükseköğretim Kurulu tarafından verilmiş tanınırlık belgesi.
 • T.C. İstanbul Okan Üniversitesi Yüksek Lisans başvuru formunu doldurmak
 • (Asılları ile gelindiği takdirde noter onayına gerek yoktur, tarafımızdan aslı gibidir yapılacaktır.)

Program Ücreti

Size özel indirimli program ücreti bilgisini almak, detaylı bilgi edinmek ve arzu ederseniz kayıt işlemlerinin başlayabilmesi için Ön Başvuru Formu'nu doldurmanız yeterlidir.

Ön Başvuru Formu