Programın Amacı

MENU

Hâlihazırda yürütülmekte olan ve özellikle özel hukuk başlığı altında sunulan yüksek lisans programlarının akademik kadroya personel yetiştirmek birincil amacıyla hareket ettiği gözlemlenmektedir. İstanbul Okan Üniversitesi ise Ekonomi Hukuku yüksek lisans programı çerçevesinde akademik devamlılığın yanı sıra iş dünyasında faaliyetlerini yürütmekte olan teşebbüs ve müteşebbislerin ihtiyaçlarını anlayabilen ve bu ihtiyaca uygun yaratıcı çözümler üretme kapasitesine sahip hukukçular yetiştirilmesine katkıda bulunmak amacını gütmektedir.

Bu program; Anayasa, Medeni, Borçlar, Ticaret Hukuku ve yan dallarını lisans seviyesindeyken yatay düzlemde ele almış hukukçulara bu ve benzeri derslere dikey düzlemde de detaya inilerek ekonomi perspektifinden bakabilme ve disiplinler arası bağlantı kurarak yaratıcı çözümler ortaya koyabilme becerisini sağlamaya çalışacaktır. Aynı zamanda program dâhilinde hukukçulara gerekli ekonomi bilgisinin de verilmesine gayret gösterilecektir.

Bundan başkaca, programa; hukukçu olmasa da iş hayatında günlük operasyonel faaliyetler esnasında hukuk ile birebir iştigal eden yönetici ve yönetici adayları da kabul edilecektir. Bu kişilere de ekonomik hayatta ortaya çıkabilecek hukuki sorunları geç olmaksızın tespit yeteneğinin kazandırılması, ekonomi bilgilerinin hukuka ne şekilde yansımış olduğunun gösterilmesi ve ekonomi ve hukuk arasındaki bağların adlandırılması yoluyla hukuki kavramlara yakın, hukukçuların dilinden anlayan yöneticiler yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Ekonomi Hukuku Yüksek Lisans Programı’nın bir diğer amacı da, yakın dönemde Türk Ticaret Kanunu, Türk Borçlar Kanunu ve ilgili mevzuat dâhilinde gerçekleşen köklü değişiklikler hakkında katılımcıların gerekli bilgileri lisansüstü seviyede edinmelerinin sağlanmasıdır.