Program Başkanının Mesajı

MENU

Geomatik (Harita) mühendisliği, yeryüzü ve içinde bulunduğumuz çevremize ilişkin gereksinim duyulan konuma dayalı ölçümlerin yapılması, verilerin toplanması ve derlenmesi, analizi ve yönetimini içeren bilim ve meslek dalıdır. İlgi alanları ve buna bağlı olarak çalışma alanları gün geçtikçe artmakla birlikte, genel olarak sıralarsak:

- Kamu ve alt yapı hizmetleri için ihtiyaç duyulan güncel, doğru ve karar vermede önemli olan büyük ölçekli harita üretimi,
- Tapu ve kadastro hizmetleri, gayrimenkul (taşınmaz mal) değerlemesi, kentsel dönüşüm uygulamaları ve arazi yönetimi,
- Mülkiyet ve konum tabanlı mekânsal bilgi sistemleri (coğrafi,kent, arazi, afet, ulaşım vb).Mülkiyete ilişkin veri üreten tek mühendislik disiplini Geomatik Mühendisliğidir.
- Uydu, elektronik ve bilgisayar teknolojisi kullanan aletler (GPS ve total station) ile doğru ve hassas konum belirlemesi,
- Uydu görüntüleri, hava fotoğrafları, lidar verileri, uzaktan algılama verileri ve yersel ölçmelerle arazinin üç boyutlu modelinin oluşturulması ve teknik hizmetler için bu modelden veri ve bilgi üretilmesi,
- Köprü, baraj, gökdelen, tünel, konut projeleri vb. mühendislik projelerinin yerine uygulanması (aplikasyonu) ve kontrolü için yapılan mühendislik ölçmeleri uygulamaları,
- Lisanslı harita kadastro mühendislik büroları (LİHKAB) tarafından yapılan tapu ve kadastro hizmetleri (yasa ile tanımlanan çerçevede),
- Serbest çalışan harita - kadastro bürolarınca yapılan işler (imar uygulamaları, teknik alt yapı çalışmaları, inşaat ve hafriyat işleri, vb).

Geomatik Mühendisliği, aynı zamanda Türkiye’nin kentsel ve kırsal kalkınması için yeni standartlar, araçlar ve performans göstergeleri geliştirmektedir.

Geomatik Mühendisliği Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programımızın amacı ise; ülkenin ve çağın gereksinimlerine uygun eğitim-öğretim verilmesi, ülkemizde Geomatik Mühendisliği uygulamalarında yaşanmakta olan problem alanlarının giderilmesine yönelik ihtiyaç olan teknoloji ve teknik çözümlerin öğretilmesi, bilimsel araştırma ve uygulamalarla bilime ve teknolojiye ulusal ve uluslararası düzeyde katkı sağlanması ve bununla birlikte programa katılan uzman yönetici ve teknik elemanlara yerel yönetimlerin karşılaştığı ve karşılaşması muhtemel olan sorunların çözümüne yönelik stratejilerin öğretilmesi hedeflenmektedir.

Programımız müfredatında yer alan tüm dersler; her biri kendi alanında önemli deneyimlere sahip ve dinamik olan öğretim üyeleri tarafından verilmektedir.