Başvuru Koşulları ve Gerekli Belgeler

MENU

Başvuru Belgeleri

  • Lisans Mezuniyet Belgesi (Belgenin aslı, noter onaylı sureti veya E-Devlet sistemi üzerinden alınan mezuniyet belgesi)
  • Not Çizelgesi (transkript); aslı ya da mezun olunan üniversite onaylı.
  • Nüfus Cüzdanı Sureti, Noter Onaylı Suret veya E-Devlet üzerinden alınan belge
  • 1 adet vesikalık fotoğraf
  • E-devletten İkametgâh ve Sabıka Kaydı
  • Erkek Adaylar İçin Askerlik Durum Belgesi
  • T.C. İstanbul Okan Üniversitesi Yüksek Lisans başvuru formunu doldurmak
  • Yurtdışındaki Üniversitelerden Mezun Olanlar İçin; Yükseköğretim Kurulundan alınan denklik belgesinin aslı veya onaylı sureti ve/veya Yükseköğretim Kurulu tarafından verilmiş tanınırlık belgesi.
  • (Asılları ile gelindiği takdirde noter onayına gerek yoktur, tarafımızdan aslı gibidir yapılacaktır.